Cử nhân ngành Toán học - Toán học Ứng dụng (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Sử dụng hiểu biết của bạn về các khái niệm toán học để giải quyết các vấn đề phức tạp trong kỹ thuật, y học, kinh doanh và khoa học, từ nhịp điệu của sóng biển cho đến cấu trúc của không gian-thời gian.

Giải tích, cùng với các phương trình vi phân, có tầm quan trọng cơ bản trong khoa học và kỹ thuật vì nó cung cấp nền tảng cho hầu hết các mô hình toán học.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Toán ứng dụng làm việc về nghiên cứu, phát triển và tư vấn trong các lĩnh vực đa dạng như hàng không vũ trụ, môi trường, truyền thông, tài chính, năng lượng và phát triển phần mềm. Những người khác theo đuổi nghiên cứu sau đại học về toán ứng dụng, khoa học máy tính, kỹ thuật hoặc vật lý.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021