Cử nhân ngành Toán học - Toán Vật lý (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Khi các lĩnh vực như công nghệ nano, vũ trụ học và điện toán lượng tử tiếp tục mở rộng, Sinh viên chuyên ngành Toán Vật lý đang có nhu cầu cao.

Có nhiều mối quan tâm rất lớn đến lĩnh vực toán vật lý do sự phát triển thú vị trong công nghệ, như công nghệ nano và quang học lượng tử, và vật lý cơ bản, như vũ trụ học và điện toán lượng tử.

Trong chương trình này, bạn sẽ nghiên cứu các khía cạnh toán học và lý thuyết của vật lý và sẽ được chuẩn bị tốt để bắt tay vào công việc nghiên cứu và phát triển hoặc theo đuổi các chương trình nghiên cứu sau đại học.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021