Cử nhân ngành Toán học - Tối ưu hóa Toán học (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Tối ưu hóa toán học là một nhánh của toán học tập trung vào các vấn đề mà nguồn lực khan hiếm cần được phân bổ hiệu quả, trong các điều kiện phức tạp, linh động và không chắc chắn.

Chương trình kết hợp một nền tảng vững chắc trong toán học với các chuỗi khóa học đặc biệt về kinh tế, kinh doanh và khoa học quản lý.

Khi tốt nghiệp, bạn có thể tăng cường lập kế hoạch cho phi hành đoàn hàng không và trò chơi thể thao, nâng cao hiệu quả sản xuất và phân phối cho các công ty sản xuất, tăng chất lượng và hiệu quả dịch vụ trong quản trị chăm sóc sức khỏe và phát triển các công cụ phức tạp cho ngành tài chính và đầu tư.

Phần toán học của kế hoạch bao gồm tổ hợp, tối ưu hóa tuyến tính, mô hình hóa, lập kế hoạch, dự báo, lý thuyết quyết định và mô phỏng trên máy tính. Sau năm đầu tiên, bạn sẽ chọn một trong 2 chuyên ngành: Nghiên cứu vận  hành hoặc Kinh doanh.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021