Cử nhân Nghệ thuật (BA) - Cử nhân Khoa học (BSc) Ngôn ngữ học (Có Co-op)

Ghi chú:
 
  • Chương trình BA có:
Bằng danh dự
Chuyên ngành chính

Chương trình tổng hợp
 
  • Chương trình BSc có:
Bằng danh dự
Chuyên ngành chính