Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Truyền thông Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Cử nhân Truyền thông Kinh doanh là một chương trình học liên ngành trang bị cho bạn kiến thức về truyền thông, nghiên cứu văn hoá kinh doanh kết hợp các kỹ năng lý thuyết và thực hành. Trong suốt khoá học này, các học viên sẽ được đào tạo về phương pháp truyền thông và nghe nhìn, liên quan tới công việc như soạn văn bản chuyên nghiệp, báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông và quảng cáo.

Các học viên tốt nghiệp chương trình văn bằng Cử nhân sẽ có thể:

•   Học cách đánh giá và kết hợp nhiều phương cách truyền thông kinh doanh
•   Tiến hành các kỹ năng nghiên cứu và phương pháp luận
•   Tạo ra nội dung lành mạnh mang tính nhân văn và hợp pháp đối với các thị trường khác nhau
•   Kết hợp truyền thông và nội dung nhằm tiếp cận và thuyết phục nhiều đối tượng cụ thể 
•   Áp dụng các phương pháp truyền thông để giải quyết các vấn đề kinh doanh và bối cảnh kinh doanh

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Writing: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện,  học viên phải cung cấp điểm bài thi tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 5.0

Những yêu cầu khác

•    Bảng điểm gốc niêm phong nộp sang trường
•    Bảng dịch hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông
•    Sơ yếu lý lịch (CV)
•    Thư trình bày nguyện vọng (Letter of Intent)

Các khoản phí khác

•    Chi phí sinh hoạt: CA$ 12,000/năm

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/12/2020 cho kỳ nhập học tháng 04/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022

Học bổng:

•    Để được xét học bổng, học viên phải hoàn thành và nộp mẫu đơn Học bổng và Giải thưởng khi nộp hồ sơ ghi danh
•   Mức học bổng dành cho du học sinh có thành tích học tập xuất sắc dành cho chương trình Cử nhân truyền thông - kinh doanh (BArts) và Cử nhân thương mại (BCom):
 
Điểm tích lũy (thang 4.33) Mức học bổng
3.80+ $20.000 CAD
3.60 - 3.79 $16.000 CAD
3.40 - 3.59 $12.000 CAD
3.20 - 3.39 $8.000 CAD

•   Mức học bổng Lãnh đạo sinh viên quốc tế (International Student Leaders Award) dành cho chương trình Cử nhân truyền thông - kinh doanh (BArts) và Cử nhân thương mại (BCom):
 
Loại Mức học bổng
Tier 1 $12.000 CAD
Tier 2 $8.000 CAD