Cử nhân Nghệ thuật với văn bằng Cử nhân Giáo dục (Trung học) (Bachelor of Arts with the degree of Bachelor of Education (Secondary)) - Đại học Macquarie

Mô Tả Chương Trình Học

Trong suốt quá trình học trung học, những người trẻ tuổi có được các kỹ năng nhằm cải thiện cơ hội của mình để tìm được các công việc tốt hoặc giáo dục sâu hơn. Giáo viên chất lượng cao thường là những hình mẫu quan trọng hướng dẫn học sinh trải nghiệm khoảng thời gian thú vị nhưng cũng đầy thách thức trong cuộc sống của họ.

Trong khóa học này, bạn sẽ hoàn thành một chuyên ngành đủ điều kiện, thường là trong lĩnh vực giảng dạy đầu tiên của bạn. Các môn học bao gồm nghiên cứu kinh doanh, kinh tế, tiếng Anh, địa lý, lịch sử, ngôn ngữ và toán học.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 7.5, trong đó điểm Reading tối thiểu 7.0, Writing tối thiểu 7.0, Listening tối thiểu 8.0, Speaking tối thiểu 8.0, hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước