Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục - Đại học Federation

Mô Tả Chương Trình Học

Đại học Federation đã thiết kế chương trình này để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn. Nếu bạn thất vọng về điểm thứ hạng tuyển sinh đại học Úc (ATAR) của mình hoặc nếu bạn chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào để bắt đầu một văn bằng giảng dạy, thì đây là khóa học dành cho bạn. Bạn có thể sử dụng văn bằng 3 năm này theo 3 cách:
  • Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào để bắt đầu văn bằng giảng dạy, bạn có thể bắt đầu học với Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục. Khi hoàn thành năm đầu tiên, nếu bạn duy trì được kết quả học tập tốt trong suốt cả năm, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký chuyển sang năm thứ hai chương trình giảng dạy tại Đại học Federation. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể đủ điều kiện là giáo viên VIT (Học viện giảng dạy của tiểu bang Victoria) trong vòng 4 năm học.
 
  • Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành ba năm của văn bằng này và tiếp tục học Thạc sĩ Giáo dục trong cả giảng dạy Trung học, Tiểu học hoặc Mầm non và đủ điều kiện trở thành giáo viên VIT trong vòng 4,5 năm.
 
  • Cuối cùng, đây là bằng cấp tổng quát 3 năm có thể giúp bạn chuẩn bị cho công việc trong Học tập và Giáo dục và cho phép bạn khám phá thêm về hệ thống giáo dục. Cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp là rất rộng mở. Bằng cấp này sẽ giúp bạn đủ điều kiện làm việc trong nhiều vai trò, bao gồm vai trò là Cán bộ Giáo dục phát triển các chương trình đào tạo cho nhiều ngành nghề hoặc là Cán bộ Hỗ trợ Giáo dục làm việc để hỗ trợ học sinh trong môi trường học đường. Hoặc bạn có thể quan tâm đến việc làm việc về chính sách giáo dục như là một cán bộ dự án. Các cơ hội gần như vô hạn.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương

Các khoản phí khác
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí dịch vụ cho sinh viên (Student Services and Amenities Fee- SSAF): A$303 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước