Cử nhân Quản lý Hàng không

Mô Tả Chương Trình Học
 
Nhiều nghề nghiệp trong ngành hàng không nằm trong các lĩnh vực hoạt động đa dạng. Cử nhân Quản lý Hàng không được thiết kế cho những người tìm kiếm vai trò quản lý trong ngành hàng không ở Úc hoặc nước ngoài. Sinh viên có được sự hiểu biết chuyên nghiệp về ngành hàng không và môi trường liên quan, và các kỹ năng về tổ chức, quản lý, an toàn, kỹ thuật và quản lý kinh doanh.

Khóa học này đã được phát triển với đầu vào từ các chuyên gia trong ngành và tập trung vào các xu hướng định hình ngành hàng không hiện nay.

Swinburne cũng cung cấp một năm danh dự (thứ tư) cho bằng cấp này.

 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ có thể:
 • Thể hiện sự hiểu biết mạch lạc và ứng dụng các phần kiến thức về quản lý hàng không và các khung pháp lý quốc tế và trong nước phù hợp
 • Thể hiện kiến thức rộng và mạch lạc về các Yếu tố Nhân sự Hàng không, Quản lý Hàng không và Công nghệ Hàng không để phân tích và giải quyết các vấn đề và thực hiện các giải pháp trong ngành hàng không, sân bay và hàng không chuyên nghiệp toàn cầu
 • Làm việc tự chủ và làm việc nhóm trong các tổ chức tập trung vào sự an toàn, chất lượng, tính hợp pháp và lợi nhuận, áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức với trách nhiệm chuyên nghiệp
 • Lên kế hoạch và chuyển giao cấp dự án nghiên cứu liên quan đến chuyên môn mang tính đội nhóm với sự độc lập
 • Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng lời và bằng văn bản hiệu quả trong bối cảnh hàng không chuyên nghiệp
 • Sử dụng phương pháp kinh doanh để góp phần đổi mới, phát triển và quản lý thay đổi trong thực tiễn hoạt động hàng không chuyên nghiệp, sân bay và hàng không.

Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Cơ hội nghề nghiệp

Khóa học Quản lý hàng không chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp chuyên nghiệp trong các lĩnh vực sau:
 • Quản lý hàng không
 • Hoạt động bay của hãng hàng không
 • Hoạt động hàng không mặt đất
 • Quản lý sân bay
 • Hoạt động sân bay
 • Quy hoạch sân bay
 • Công ty tư vấn hàng không
 • Công ty điều lệ hàng không
 • Dịch vụ hàng không
 • Dịch vụ an toàn và điều tiết hàng không
 • Cơ quan an toàn hàng không

Công nhận chuyên môn

Cử nhân Quản lý Hàng không không có bất kỳ sự công nhận nào của các cơ quan chuyên môn.

Điều kiện tiên quyết
 • Hoàn thành chương trình 12 của Úc hoặc tương đương.
 • Toán đại cương
Lưu ý rằng các nghiên cứu Toán học Đại cương phải tương đương với Lớp 12 Các môn Toán học sau: VCE Toán học 3 và 4 mở rộng, bao gồm các chủ đề trong phân tích dữ liệu, đệ quy và mô hình tài chính; ma trận; mạng và toán logic; hình học và đo lường; đồ thị và diễn giải.
 •  Yêu cầu tiếng Anh
•     Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước