Cử nhân Quản lý Ngành Giải trí (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Sự giải trí cải thiện chất lượng đời sống của con người. Đó là một lĩnh vực năng động và đa dạng, kết nối cộng đồng, cá nhân cũng như các khu vực phi lợi nhuận khác. Từ việc chăm sóc sức khỏe đến tuyên truyền vận động. Các chuyên gia về giải trí thể hiện vai trò lãnh đạo bằng cách tạo ra môi trường tích cực cho nhiều người đủ mọi lứa tuổi khám phá ra khả năng của mình, kết nối với cộng đồng, nâng cao đời sống sức khỏe, tôn vinh truyền thống văn hóa và sống cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    
Điều kiện nhập học

•   Học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening 18, tối thiểu Speaking 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của học viên.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và Dụng cụ học tập: $1,500 mỗi năm
•    Phí y tế dự kiến: $695 mỗi năm
•    Phí phụ trợ bổ sung: $1,000 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021