Cử nhân Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Mô Tả Chương Trình Học

Hãy trở thành chủ nhà đẳng cấp. Dịch vụ Quản lý khách dành cho khách sạn hoặc tàu du lịch, các sự kiện và dịch vụ hội nghị hoặc cơ sở ăn uống cao cấp. Chương trình Cử nhân Quản lý Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng sẽ chuẩn bị cho sinh viên bước các chương trình sau đại học cũng như các chương trình đào tạo doanh nghiệp tiên tiến về kinh doanh, khách sạn, quản lý thể thao, tài chính, luật và hành chính công, trong số nhiều chương trình khác.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ tối thiểu bằng Diploma hệ 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Chương trình này không cung cấp quy định nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí Hiệp hội Sinh viên: $111 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế Hội Sinh viên: $146 mỗi năm
•   Phí Dụ phòng Nha khoa Sinh viên: $146 mỗi năm
•   Phí vé tàu Sinh viên (U-Pass): $328 mỗi năm
•   Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020