Cử nhân sư phạm Trung học - Chuyên nghành giảng dạy anh văn (Bachelor of Education Secondary English Education Major)

Mô Tả Chương Trình Học

Chuyên ngành này sẽ chuẩn bị cho học sinh một công việc năng động và bổ ích khi dạy tiếng Anh và Văn học tại các trường trung học. Chuyên ngành kết hợp nghiên cứu về nội dung tiếng Anh (bao gồm văn học, ngôn ngữ, văn bản và phương tiện truyền thông đại chúng) với các nghiên cứu về lý thuyết giáo dục và thực hành giảng dạy. Nó đặc biệt trong cách tiếp cận giảng dạy tiếng Anh, nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến ​​thức nội dung âm thanh và phương pháp tiếp cận sáng tạo đối với các văn bản và công nghệ. Học sinh nhận được hướng dẫn chuyên ngành từ các giáo viên chuyên gia cũng là nhà nghiên cứu và tác giả trong lĩnh vực này

Chuẩn đầu ra:
 

 • Có khả năng thích nghi kiến ​​thức và kỹ năng trong các bối cảnh đa dạng để tạo môi trường học tập tích cực trong Giáo dục tiếng Anh.

 • Truyền đạt kiến ​​thức và ý tưởng rõ ràng ở cả định dạng bằng văn bản và bằng lời nói.

 • Phản ánh nghiêm túc bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn được công nhận, phản hồi của người cố vấn và Quy tắc đạo đức ECA để thể hiện trách nhiệm và nhiệm vụ cũng như kế hoạch cho việc tiếp tục học tập và phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp.

 • Thể hiện kiến ​​thức rộng và mạch lạc về nghệ thuật trực quan và Chương trình giảng dạy cũng như chiến lược giảng dạy tiếng Anh cho giáo dục trung học.

 • Thể hiện khả năng lãnh đạo, rèn luyện khả năng phán đoán chuyên nghiệp và hợp tác để lên kế hoạch, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định bằng tiếng Anh

 • Luyện tập tư duy phê phán và phán đoán để lập kế hoạch và thực hiện các chương trình nghệ thuật trực quan cho nhiều sinh viên có khả năng và nhu cầu đa dạng, và đánh giá kết quả..

 • Xem xét, phân tích và tổng hợp kiến ​​thức về các chiến lược giảng dạy để lập kế hoạch cho nội dung giảng dạy tiếng Anh.


Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp sẽ đủ điều kiện để tìm kiếm việc làm trong cả hai trường trung học chính phủ và phi chính phủ để giảng dạy tiếng Anh.
Điều kiện nhập học
Tốt nghiệp THPT hoặc có bằng cấp tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh: Thỏa một trong những điều kiện sau: 
 

 • Tối thiểu TOEFL iBT: 70.0 (Tối thiểu Reading: 17.0, Tối thiểu Writing: 17.0, Tối thiểu Listening: 17.0, Tối thiểu Speaking: 17.0)

 • Điểm trung bình tối thiểu IELTS học thuật: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0).

 • Tối thiểu TOEFL: 550 (Bài thi viết phải trên 5 điểm).

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông: Điểm C hoặc cao hơn.

 • WAUFP: Đạt ELACS với số điểm hơn 50%.

 • Bằng THPT quốc tế: Tối thiểu 3 điểm với các môn nâng cao bằng tiếng Anh, tối thiểu 4 điểm với các môn cơ bản bằng tiếng Anh.

 • PTE: Tối thiểu 52 điểm, và không có điểm nào thấp hơn 50 đối với các khóa học chương trình yêu cầu.


Các khoản phí khác

Phí Bảo hiểm Y tế: 480 – 550AUD
Sinh hoạt phí: 8,000 – 15,000 AUD

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước