Cử nhân Tâm lý học (Danh dự)

Mô Tả Chương Trình Học

Bachelor of Psychology (Honours) là một chương trình bốn năm tích hợp được thiết kế để đáp ứng bước đầu tiên hướng tới việc trở thành một nhà tâm lý học chuyên nghiệp.

Bằng cấp này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để hiểu và giải thích hành vi và các mối quan hệ của con người. Bạn sẽ học về tâm lý bất thường, nhận thức, tâm lý học phát triển, đánh giá tâm lý, tính cách, tâm lý xã hội và thống kê, cũng như sinh học, hóa học và sinh lý học.

Trong năm học cuối, bạn sẽ hoàn thành một dự án nghiên cứu ban đầu cũng như đào tạo tiền chuyên nghiệp. Khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho bạn học sau đại học trong các lĩnh vực chuyên môn về tâm lý học chuyên nghiệp như tư vấn, tâm lý học lâm sàng, tâm lý học thể thao hoặc  tổ chức hoặc theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu.

Cử nhân Tâm lý học (Honours) được công nhận chuyên môn bởi Hội đồng Kiểm định Tâm lý học Úc (APAC).
 
Kết quả đầu ra của khóa học
Sau khi hoàn thành Cử nhân Khoa học Tâm lý, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 • Xem xét một cách có hệ thống và đánh giá phản biện nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để cung cấp kiến ​​thức và hiểu biết khái niệm của họ về khoa học xã hội và hành vi, và tâm lý học
 • Hình thành các lập luận phù hợp với mục đích và thể hiện sự hiểu biết về các lý thuyết và bằng chứng liên quan trong nghiên cứu hành vi và tâm lý học
 • Phân tích phản biện thông tin để tạo ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi và tâm lý học
 • Xác định và tích hợp các nguyên tắc lý thuyết và áp dụng chúng trong các lĩnh vực chuyên môn của mình
 • Áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng với tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm cho việc học tập và thực hành của riêng mình, mang tính cá nhân và phối hợp với những người khác
 • Diễn giải và truyền đạt ý tưởng, vấn đề và lập luận theo các cách thức phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng một loạt phương tiện truyền thông
 • Kết hợp rõ ràng dòng lý luận thể hiện sự nhạy cảm văn hóa và áp dụng khuôn mẫu để phân tích và đưa ra giải pháp cho những tình huống khó xử về đạo đức trong bối cảnh địa phương và quốc tế
 • Chứng minh trình độ kiến ​​thức nâng cao về lý thuyết và phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học
 • Phân tích, củng cố, tổng hợp và đánh giá kiến ​​thức tâm lý học với một mức độ độc lập đáng kể về trí tuệ
 • Thiết kế và thực hiện một dự án nghiên cứu độc lập, mạch lạc, chặt chẽ và thực thi thành công dự án một cách kịp thời và tự định hướng
 • Giao tiếp và bảo vệ các lập luận tâm lý cho các đối tượng chuyên môn và không chuyên ở cả dạng nói và viết
 • Áp dụng các lý thuyết tâm lý, nguyên tắc nghiên cứu và kỹ năng để giải quyết vấn đề trong nghiên cứu và các bối cảnh khác nhau
 • Thực hành nhận thức đạo đức, tính phổ thông và tôn trọng trong bối cảnh học thuật và chuyên nghiệp
 • Lập kế hoạch và quản lý thời gian của riêng mình và làm dự án hiệu quả bằng cách ưu tiên các nhu cầu và thời hạn cấp thiết.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Các cơ hội nghề nghiệp

Các lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên tốt nghiệp bằng cấp này có thể bao gồm tư vấn phúc lợi xã hội, nhà nghiên cứu y tế, nhân viên an toàn trẻ em, nhân viên y tế, nhân viên lâm sàng và nhân viên phát triển trẻ em.

Sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm đăng ký chung là nhà tâm lý học thực hành tại Úc phải tốt nghiệp thành công chương trình sau đại học được công nhận, như Thạc sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng), Bác sĩ Triết học (Tâm lý học lâm sàng) hoặc Bác sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng và Pháp y), hoặc trải qua chương trình thực tập hai năm có giám sát.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu của Úc để đăng ký làm nhà tâm lý học, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Tâm lý học Úc.

 
Công nhận chuyên môn

Cử nhân Tâm lý học (Honours) được công nhận chuyên nghiệp bởi Hội đồng Kiểm định Tâm lý học Úc.

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành thành công Chứng chỉ giáo dục Victoria (VCE) hoặc tương đương, chẳng hạn như bằng cấp liên bang hoặc quốc tế Lớp 12 (đây sẽ là điểm đầu vào ATAR cao).

Đánh giá để vào năm thứ 4

Để đủ điều kiện tiến vào năm thứ tư (năm danh dự), sinh viên phải đạt tối thiểu trung bình distinction (70%) trong các học phần tâm lý học cơ bản năm thứ ba. Do đầu vào hạn chế của năm danh dự, điểm trung bình bắt buộc có thể tăng lên, tuy nhiên sinh viên có trung bình ít nhất 75% sẽ được đảm bảo một vị trí trong năm tư. Sinh viên trong khóa học không đáp ứng tiêu chuẩn này để vào năm thứ 4 sẽ đủ điều kiện nhận bằng Cử nhân Khoa học Tâm lý để hoàn thành các yêu cầu của bằng cấp đó.

Sinh viên trong khóa học này không đáp ứng tiêu chuẩn này để vào năm thứ 4 nhưng đã hoàn thành thành công chuỗi ba năm nghiên cứu về tâm lý học sẽ được cấp bằng Cử nhân Khoa học Tâm lý.

Tốt nghiệp năm thứ tư (danh dự)

Sinh viên đã hoàn thành chuỗi tâm lý học ba năm được APAC công nhận có thể nộp đơn để hoàn thành năm thứ tư của bằng cấp này thông qua Cử nhân Tâm lý học (Honours) - Graduate Entry (BH-PSY1).

Yêu cầu tiếng Anh

•     Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 75%, tất cả các kỹ năng 70%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 7.0, không có điểm số thành phần nào dưới 7.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 95 với nhóm đọc không dưới 20 và nhóm viết không dưới 22
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 66 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 58)
•      bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước