Cử nhân thiết kế


 Mô Tả Chương Trình Học

Cử nhân Thiết kế cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết rộng và mạch lạc về thiết kế đương đại.

Hoàn thành các học phần cơ bản trong năm đầu tiên để học các kỹ năng thiết kế về một loạt các quy tắc và hỗ trợ trong việc lựa chọn một chuyên ngành. Chọn lựa nghiên cứu về hoạt hình, trò chơi và thiết kế web, xuất bản truyền thống và kỹ thuật số, thương hiệu, thiết kế trải nghiệm, nhiếp ảnh, sản xuất hình ảnh.

Có được các kỹ năng và kiến thức để chuẩn bị cho sự nghiệp của bạn trong các lĩnh vực thú vị và phát triển.

Có được các kỹ năng thực hành trong chuyên ngành bạn đã chọn thông qua một dự án đa ngành, tập trung chuyên môn trong năm học cuối.

 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
  • Thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng nhận thức để xem xét phản biện, phân tích, củng cố và tổng hợp kiến ​​thức và áp dụng điều này với sáng kiến ​​và phán đoán trong việc lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong thực tiễn chuyên môn và/hoặc lĩnh vực học thuật
  • Thể hiện các kỹ năng thực tế và kỹ thuật, và hiểu biết rộng về các khái niệm chính trong lĩnh vực nghiên cứu đã chọn
  • Thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng nhận thức và sáng tạo để rèn luyện tư duy và phán đoán phản biện trong việc xác định và giải quyết vấn đề một cách độc lập và hợp tác, trong các bối cảnh đa dạng
  • Áp dụng các kỹ năng giao tiếp để trình bày kiến ​​thức và ý tưởng rõ ràng, mạch lạc và độc lập cho các đối tượng và các bên liên quan khác nhau
  • Với tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm, áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng nhận thức và kỹ thuật của mình, và các nguyên tắc bền vững và thiết kế thân thiện với người dùng, để phát triển các giải pháp thiết kế
  • Rèn luyện các kỹ năng tổ chức và lãnh đạo, và thể hiện khả năng lập kế hoạch và thực hiện một dự án và/hoặc một phần nghiên cứu với các đối tượng bao gồm các học giả, các chuyên gia trong ngành và sinh viên khác.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.
Các cơ hội nghề nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia lực lượng lao động trên toàn cầu - với vai trò kiến trúc cho các công ty kiến trúc tư nhân và doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, công ty phát triển hoặc trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế.

Điều kiện tiên quyết

Sinh viên quốc tế phải hoàn thành  bất kỳ môn học nào về nghệ thuật, thiết kế hoặc phương tiện truyền thông tương đương với Lớp 12.
 
Yêu cầu tiếng Anh
 
•      Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước