Cử nhân Thiết kế (chuyên ngành Truyền thông và Giao tiếp) (Bachelor of Design (Media and Communication))

Mô Tả Chương Trình Học
 
Cử nhân Thiết kế (chuyên ngành Truyền thông và Giao tiếp) được thiết kế để trang bị cho sinh viên kiến thức để khai thác sự sáng tạo trong thiết kế và đưa các thiết kế vào cuộc sống trong các ngành truyền thông chuyên nghiệp.

Sinh viên sẽ có được kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành thiết kế, cũng như các kỹ năng bổ sung về quản lý, viết lách, kinh doanh, lập kế hoạch truyền thông và hơn thế nữa - giúp sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị tốt cho nhiều cơ hội sáng tạo và quản lý trong truyền thông và các phương tiện truyền thông sáng tạo .

 
 Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 • thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng nhận thức để xem xét phản biện, phân tích, củng cố và tổng hợp kiến ​​thức và áp dụng điều này với sáng kiến ​​và phán đoán trong việc lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong thực tiễn chuyên môn và/hoặc học giả
 • thể hiện các kỹ năng thực tế và kỹ thuật, và hiểu biết rộng về các khái niệm chính trong lĩnh vực nghiên cứu đã chọn của mình
 • thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng nhận thức và sáng tạo để rèn luyện tư duy phản biện và phán đoán trong việc xác định và giải quyết vấn đề một cách độc lập và hợp tác, trong các bối cảnh đa dạng
 • áp dụng các kỹ năng giao tiếp để trình bày một kiến ​​thức và ý tưởng rõ ràng, mạch lạc và độc lập cho các đối tượng và các bên liên quan khác nhau
 • với tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm, áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng nhận thức và kỹ thuật của mình, và các nguyên tắc bền vững và thân thiện với người sử dụng, để phát triển các giải pháp thiết kế
 • rèn luyện các kỹ năng tổ chức và kỹ năng lãnh đạo, và thể hiện khả năng lập kế hoạch và thực hiện một dự án và/hoặc một phần nghiên cứu với các nhóm có thể bao gồm các học giả, các chuyên gia trong ngành và sinh viên
 • thể hiện kiến ​​thức, hiểu biết khái niệm, kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và giao tiếp
 • hình thành các lập luận rút ra và phản biện sự khác biệt giữa các lý thuyết và bằng chứng liên quan khi chúng liên quan đến lĩnh vực truyền thông và giao tiếp
 • thực thi sáng kiến ​​và phán đoán trong việc lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong thực tiễn nghề nghiệp và/hoặc cùng với các học giả, hoặc mang tính cá nhân và phối hợp với những người khác
 • thể hiện phân tích phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề liên quan đến một loạt các hoạt động và quy trình truyền thông và giao tiếp
 • nhận diện và phản ánh về các vấn đề xã hội, văn hóa, pháp lý và đạo đức liên quan đến ngành công nghiệp truyền thông và giao tiếp trong bối cảnh địa phương và quốc tế
 • áp dụng hiểu biết rộng về đối tượng thông qua việc diễn giải và truyền đạt ý tưởng, vấn đề và lập luận trong một loạt các bối cảnh và định dạng truyền thông và giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
 • phản ánh một cách phản biện về hoạt động tính học thuật của mình và sử dụng điều này để cải thiện kết quả sáng tạo và năng suất của mình
 • áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực truyền thông và giao tiếp.

Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.
Các cơ hội nghề nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy vai trò thiết kế và chuyên môn trong các công ty quảng cáo, phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức doanh nghiệp lớn.
 
Công nhận chuyên môn

Sau khi hoàn thành trình độ chuyên môn, sinh viên có thể đủ điều kiện để trở thành thành viên của các cơ quan ngành và đỉnh sau đây, và nên xác nhận đủ điều kiện của mình với hiệp hội:
 • Câu lạc bộ giám đốc nghệ thuật Melbourne (MADC)
 • Hiệp hội thiết kế đồ họa Úc (AGDA)
 • Viện thiết kế Úc (DIA)

Sinh viên hoàn thành chuyên ngành Quan hệ công chúng sẽ có thể đăng ký thành viên sinh viên của Viện Quan hệ công chúng Úc và đăng ký thành viên đầy đủ ngay lập tức khi hoàn thành chương trình của họ.

Điều kiện tiên quyết

Sinh viên quốc tế phải hoàn thành thành công bất kỳ môn học nào về nghệ thuật, thiết kế hoặc phương tiện truyền thông tương đương với Lớp 12.

Yêu cầu tiếng Anh
 
•           Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước