Cử nhân thiết kế (Kiến trúc)

Mô Tả Chương Trình Học
 
Đắm chìm trong kiến trúc, bạn tiếp cận sáng tạo để thiết kế các tòa nhà. Bạn sẽ giải quyết công nghệ kỹ thuật số, nhận thức về môi trường, xây dựng, thực hành, rèn đạo đức nghề nghiệp, cùng với lịch sử và lý thuyết khi bạn hình dung ra môi trường đổi mới của ngày mai.
 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 
  • Giải quyết một loạt các thách thức thiết kế bằng cách hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế sáng tạo theo các bước từ khái niệm ý tưởng đến  hoàn thành thiết kế
  • Diễn giải và hiểu kiến ​​thức về bối cảnh toàn cầu, đạo đức, kinh tế xã hội, văn hóa và lịch sử để tạo ra những thiết kế kiến ​​trúc đương đại
  • Thể hiện nhận thức phản biện và trách nhiệm đối với tác động của tất cả các khía cạnh của thực hành kiến ​​trúc, thiết kế và phân phối đối với tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các chiến lược để giảm thiểu tác động của chúng
  • Truyền đạt hiệu quả các khái niệm và kết quả thiết kế sáng tạo thông qua các nền tảng trực quan, bằng lời nói và bằng văn bản cho người cần truyền đạt
  • Thể hiện sự hiểu biết toàn diện về các quy định, tiêu chuẩn và quy tắc và áp dụng chúng vào các khía cạnh liên quan của thực hành kiến ​​trúc, thiết kế và chuyển giao
  • Thể hiện sự hiểu biết của các bên liên quan đến tất cả các khía cạnh của thực hành kiến ​​trúc, thiết kế và phân phối và thực thi các vai trò quản lý dự án cần thiết và trách nhiệm trong suốt quá trình thiết kế và xây dựng công trình
  • Thể hiện sự hiểu biết toàn diện về hệ thống kết cấu và các bộ tài liệu về xây dựng và áp dụng chúng vào các khía cạnh liên quan của thiết kế kiến ​​trúc, thiết kế và chuyển giao.
Các cơ hội nghề nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia lực lượng lao động trên toàn cầu - với vai trò kiến trúc cho các công ty kiến trúc tư nhân và doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, công ty phát triển hoặc trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế.
 
Điều kiện tiên quyết
 
  • Danh mục đầu tư kỹ thuật số trực tuyến
Ứng viên được yêu cầu nộp một danh mục đầu tư dài đến 8 trang, trong đó nêu vấn đề giải quyết một số câu hỏi liên quan đến kiến ​​trúc và bao gồm các ví dụ trực quan.

Trong danh mục đầu tư của bạn, chúng tôi muốn tìm kiếm bằng chứng về khả năng suy nghĩ không gian, phản biện và sáng tạo của bạn, cũng như mong muốn thiết kế và xây dựng mọi thứ. Khi đánh giá danh mục đầu tư của bạn, chúng tôi muốn thấy khả năng của bạn về khái niệm hóa và phát triển ý tưởng. Chúng tôi cũng quan tâm đến các bản phác thảo ý tưởng hoặc bản vẽ thể hiện quá trình suy nghĩ của bạn.

Các tác phẩm được chấp nhận bao gồm (nhưng không giới hạn) thiết kế sản phẩm, điêu khắc, gốm sứ, dệt may, nhiếp ảnh, nghệ thuật thị giác, thiết kế đồ họa hoặc phương tiện trực quan khác. Chúng tôi không mong đợi chỉ nhìn thấy bản vẽ kiến ​​trúc, kế hoạch hoặc báo cáo kỹ thuật số, mà lý tưởng nhất là muốn xem một loạt các ví dụ trực quan. Hãy suy nghĩ cẩn thận về cách bạn trình bày danh mục vì chúng tôi cũng sẽ xem xét cách bạn cấu trúc nội dung thành một câu chuyện rõ ràng, hấp dẫn về bản thân và niềm đam mê của bạn, và thể hiện cam kết với kiến ​​trúc.

Để gửi danh mục, chỉ cần làm đúng theo các hướng dẫn nộp đơn.
  • Yêu cầu tiếng Anh
 
•     Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước