Cử nhân Thiết kế (Thiết kế công nghiệp) (Danh dự)

Mô Tả Chương Trình Học

 
Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Công nghiệp) (Danh dự) cung cấp cho sinh viên hiểu biết về các nguyên tắc và khái niệm cơ bản của thiết kế công nghiệp và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực chuyên ngành khác. Tìm hiểu cách phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của con người, từ đồ dùng cá nhân và gia đình đến thiết bị thương mại và công nghiệp.

Phát triển năng khiếu sáng tạo và công nghệ thông qua chương trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu kinh doanh, thực hành chuyên nghiệp, kiến thức của người tiêu dùng, tính bền vững và đạo đức thiết kế.


Kết quả đầu ra của khóa học


Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Công nghiệp) (Danh dự) sẽ có kiến ​​thức rộng và mạch lạc về Thiết kế Công nghiệp, chuyên sâu về các nguyên tắc và khái niệm cơ bản trong Thiết kế Công nghiệp và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực chuyên ngành khác làm nền tảng cho cho học tập suốt đời một cách độc lập .

Khóa học này nhằm phát triển năng khiếu sáng tạo và công nghệ thông qua chương trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu kinh doanh, công nghệ sản xuất và vật liệu mới và mới nổi, thực hành chuyên môn, tâm lý thiết kế, kiến ​​thức người tiêu dùng, nghiên cứu ứng dụng, bền vững và đạo đức thiết kế.

Khi hoàn thành thành công chương trình Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Công nghiệp) (Danh dự), sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
  • phân tích, củng cố, tổng hợp và đánh giá các lý thuyết thiết kế và nguyên tắc sản xuất với một mức độ độc lập đáng kể
  • xem xét một cách có hệ thống và đánh giá phản biện nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để thông báo kiến ​​thức và hiểu biết khái niệm của họ trong lĩnh vực Thiết kế công nghiệp đã chọn
  • phân tích thông tin quan trọng để cho ra các giải pháp sáng tạo, giải quyết các vấn đề phức tạp, tự quyết, thiết kế
  • áp dụng kiến ​​thức ngầm và kỹ năng kỹ thuật để thể hiện sự hiểu biết rộng về kiến ​​thức Thiết kế Công nghiệp với chiều sâu trong phát triển sản phẩm, CAD kỹ thuật số, kiến ​​thức sản xuất và ý tưởng và kỹ năng phác thảo thủ công
  • áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng nhận thức và sáng tạo để rèn luyện tư duy và phán đoán phản biện trong việc xác định và giải quyết các vấn đề Thiết kế Công nghiệp một cách độc lập và hợp tác
  • sử dụng kiến ​​thức lý thuyết và học thuật tiên tiến của mình để giải quyết các vấn đề thiết kế đa dạng
  • đề xuất một giải trình rõ ràng, mạch lạc và độc lập về kiến ​​thức và ý tưởng về Thiết kế công nghiệp cho các đối tượng và các bên liên quan khác nhau
  • tích hợp các kỹ năng nhận thức và kỹ thuật của mình với các nguyên tắc bền vững để tạo ra các giải pháp thiết kế có trách nhiệm
  • lập kế hoạch và quản lý thời gian của riêng mình và làm việc dự án hiệu quả bằng cách ưu tiên các nhu cầu cạnh tranh và thời hạn.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.
Các cơ hội nghề nghiệp

Trong số các khả năng khác, sinh viên tốt nghiệp có thể tìm việc làm thiết kế sản phẩm cho, và trong các ngành công nghiệp sản xuất hoặc tư vấn thiết kế, cho triển lãm, cho thiết kế môi trường và nội thất, hoặc là nhà thiết kế hoặc nhà sản xuất tự làm chủ.

Sinh viên tốt nghiệp cũng đủ điều kiện để đăng ký vào chương trình Thạc sĩ Thiết kế hoặc chương trình Tiến sĩ.

Công nhận chuyên môn

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để đăng ký để trở thành thành viên của Viện thiết kế Úc.


Điều kiện tiên quyết


Hoàn thành thành công Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE) hoặc tương đương, như bằng cấp liên bang hoặc quốc tế Lớp 12.

Điều kiện tiên quyết của VCE: Bài 3 và 4 - điểm học tập ít nhất 30 bằng tiếng Anh (EAL) hoặc ít nhất 25 bằng tiếng Anh ngoài EAL; và điểm số nghiên cứu ít nhất 20 một môn về Nghệ thuật, Truyền thông kỹ thuật số tương tác C hoặc Sáng tạo VCE VET và Truyền thông Kỹ thuật số, Truyền thông, Thiết kế sản phẩm và công nghệ, Nghệ thuật phòng thu, Kỹ thuật hệ thống hoặc Thiết kế truyền thông hình ảnh.

Sinh viên quốc tế phải đạt được điểm số tiên quyết tương đương trong bất kỳ môn nghệ thuật, thiết kế hoặc phương tiện truyền thông tương đương với Lớp 12.
 

Yêu cầu tiếng Anh

 
•      Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 58 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.

 

Các khoản phí khác

 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước