Cử nhân Thiết kế và Đổi mới

Mô Tả Chương Trình Học
 
Cử nhân Đổi mới và Thiết kế dạy cho sinh viên tư duy đổi mới và thiết kế. Nó dựa trên tầm quan trọng ngày càng tăng về thiết kế trong chiến lược kinh doanh - từ sản phẩm và truyền thông đến không gian vật lý. Tìm hiểu làm thế nào thiết kế là một yếu tố thúc đẩy sự đổi mới và là chất xúc tác cho sự chuyển đổi xã hội, văn hóa và kinh tế. Có được cái nhìn sâu sắc về các nguyên tắc và lý thuyết của thiết kế trong bối cảnh quản lý kinh doanh và đổi mới. Khám phá mối quan hệ giữa đổi mới, thiết kế, kinh doanh và sáng tạo.
 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
  • Thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng nhận thức để xem xét phản biện, phân tích, củng cố và áp dụng kiến ​​thức trong lĩnh vực quản lý thiết kế, hệ thống sản phẩm và thiết kế dịch vụ và áp dụng các nguyên tắc đó trong một loạt các thực tiễn
  • Xác định và tích hợp các nguyên tắc lý thuyết áp dụng cho tinh thần kinh doanh và đổi mới và áp dụng các nguyên tắc đó trong một loạt các thực tiễn
  • Xem xét một cách có hệ thống và đánh giá phản biện nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra những đánh giá sáng suốt về các lựa chọn để giải quyết đổi mới một loạt các vấn đề phát sinh trong bối cảnh kinh doanh
  • Áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật để thể hiện sự hiểu biết rộng về quản lý thiết kế, kiến ​​thức thiết kế sản phẩm, hệ thống và dịch vụ với chiều sâu trong phát triển sản phẩm, kiến ​​thức sản xuất và ý tưởng và kỹ năng phác thảo thủ công
  • Áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng sáng tạo để thực thi tư duy phản biện và phán đoán trong việc xác định và giải quyết vấn đề quản lý thiết kế, hệ thống sản phẩm và thiết kế dịch vụ một cách độc lập và hợp tác
  • Áp dụng các kỹ năng nhận thức và kỹ thuật cho các nguyên tắc bền vững và thiết kế tôn trọng vào kiến ​​thức quản lý thiết kế, hệ thống sản phẩm và thiết kế dịch vụ và phát triển giải pháp thiết kế của mình với tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Các cơ hội nghề nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy việc trong các lĩnh vực sau: nghiên cứu và phát triển; phát triển sản phẩm mới; quản lý thương hiệu; quản lý thiết kế.
 
Yêu cầu tiếng Anh
 
•      Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước