Cử nhân Thương mại

Mô Tả Chương Trình Học

Cử nhân thương mại (BCom) cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức sâu rộng về kinh doanh và những nghiệp vụ hiện đại. Đặt trụ sở tại Vancouver Canada, văn bằng này tạo điều kiện để bạn có thể làm việc thành công trong lĩnh vực quản lý thương nghiệp, nơi mà bạn có thể đóng góp mang tính cách xây dựng cho nền kinh tế toàn cầu.

Các học viên tốt nghiệp chương trình BCom sẽ: 

•   Được trang bị kiến thức toàn diện về những nghiệp vụ thương mại hiện đại trong từng lĩnh vực quản lý kinh doanh.
•   Học cách quản lý kinh doanh trong môi trường đa văn hoá, mở rộng thị trường quốc tế và làm việc trong môi trường giao thoa văn hoá. 
•   Có khả năng sử dụng cách tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề và tạo nên những cơ hội kinh doanh mới.
•   Có thể vận dụng tư duy sáng tạo để phân tích và diễn giải thông tin nhằm tạo ra quyết định mang tính đột phá.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Writing: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện,  học viên phải cung cấp điểm bài thi tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS:  5.0

Những yêu cầu khác

•    Bảng điểm gốc niêm phong nộp sang trường
•    Bảng dịch hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông
•    Sơ yếu lý lịch (CV)
•    Thư trình bày nguyện vọng (Letter of Intent)

Các khoản phí khác

•    Chi phí sinh hoạt: CA$ 12,000/năm

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/12/2020 cho kỳ nhập học tháng 04/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022

Học bổng:

•    Để được xét học bổng, học viên phải hoàn thành và nộp mẫu đơn Học bổng và Giải thưởng khi nộp hồ sơ ghi danh
•   Mức học bổng dành cho du học sinh có thành tích học tập xuất sắc dành cho chương trình Cử nhân truyền thông - kinh doanh (BArts) và Cử nhân thương mại (BCom):
 
Điểm tích lũy (thang 4.33) Mức học bổng
3.80+ $20.000 CAD
3.60 - 3.79 $16.000 CAD
3.40 - 3.59 $12.000 CAD
3.20 - 3.39 $8.000 CAD

•   Mức học bổng Lãnh đạo sinh viên quốc tế (International Student Leaders Award) dành cho chương trình Cử nhân truyền thông - kinh doanh (BArts) và Cử nhân thương mại (BCom):
 
Loại Mức học bổng
Tier 1 $12.000 CAD
Tier 2 $8.000 CAD