Cử nhân Thương mại (Danh dự) - Đại học Federation

 

 
  • Mô Tả Chương Trình Học
Chương trình Cử nhân Thương mại (Danh dự) cung cấp cho các sinh viên đủ điều kiện có được cơ hội học tập chuyên ngành kinh doanh ở cấp độ nâng cao. Chương trình Danh dự là sự kết hợp giữa các khóa học lý thuyết và nghiên cứu. Chương trình nhằm mục đích cung cấp một trình độ học tập sau đại học để mở rộng kiến thức cho sinh viên trong một trong các lĩnh vực chuyên môn về một chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, được cung cấp bởi Trường Kinh doanh Federation. Chương trình đào tạo cho sinh viên kiến thức cần thiết để có thể nghiên cứu độc lập chất lượng cao trong môi trường kinh doanh và học thuật, trau dồi các kỹ năng phân tích và phê bình và nhận thức về những vấn đề mới nổi trong kinh doanh. Chương trình Danh dự được xây dựng như một lộ trình nghiên cứu và học tập ở cấp độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ nhưng cũng có thể cung cấp cho bạn lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
  • Điều kiện nhập học
•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm thành phần nào dưới 6.0 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương)
 
  • Các khoản phí khác
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm

•    Phí dịch vụ cho sinh viên (Student Services and Amenities Fee- SSAF): A$303 mỗi năm

•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước