Cử nhân Truyền thông và Giao tiếp

Mô Tả Chương Trình Học
 
Chương trình Cử nhân Truyền thông và Giao tiếp được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên một sự nghiệp trong ngành công nghiệp truyền thông, giao tiếp và đa phương tiện. Sinh viên tìm hiểu về cách truyền thông phát triển thông qua xem xét các vấn đề như quyền sở hữu, kiểm soát phương tiện và tác động của các công nghệ truyền thông mới đối với xã hội. Khóa học liên kết kiến thức và kỹ năng thực tế và lý thuyết cần thiết để hoạt động hiệu quả trong các môi trường đa dạng trong ngành.
 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
  • Thể hiện kiến ​​thức, hiểu biết khái niệm, kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và giao tiếp rộng lớn
  • Hình thành các lập luận, đưa ra kết luận và phản biện sự khác biệt giữa các lý thuyết và bằng chứng liên quan khi chúng liên quan đến lĩnh vực truyền thông và giao tiếp
  • Thực thi sáng kiến ​​và phán đoán trong việc lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong thực tiễn nghề nghiệp và học thuật, mang tính cá nhân và phối hợp với những người khác
  • Thể hiện phân tích phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề liên quan đến một loạt các hoạt động và quy trình truyền thông và giao tiếp
  • Nhận diện và phản ánh về các vấn đề xã hội, văn hóa, pháp lý và đạo đức liên quan đến ngành công nghiệp truyền thông và truyền thông trong bối cảnh địa phương và quốc tế
  • Áp dụng hiểu biết rộng về đối tượng thông qua việc diễn giải và truyền đạt ý tưởng, vấn đề và lập luận trong một loạt các bối cảnh và định dạng truyền thông và giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
  • Phản ánh một cách phản biện về hoạt động tính học thuật của mình và sử dụng điều này để cải thiện kết quả sáng tạo và năng suất của mình
  • Áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực truyền thông và giao tiếp.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Yêu cầu tiếng Anh
 
•      Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước