Cử nhân Tư pháp hình sự và Tội phạm học

Mô Tả Chương Trình Học

 
Cử nhân Tư pháp hình sự và Tội phạm học là bằng cáp duy nhất của loại hình này ở Victoria, tập trung vào cả hai nguyên nhân của tội phạm (tội phạm học) và sự sụp đổ của tội phạm (tư pháp hình sự). Bạn sẽ học về tội phạm địa phương và toàn cầu, các cách tiếp cận và phản ứng truyền thống đối với tội phạm, và các xu hướng và thực tiễn mới nổi.

Trong khóa học này, bạn sẽ kiểm tra các khía cạnh quốc tế của tư pháp hình sự cũng như những tiến bộ công nghệ tác động đến lĩnh vực này, bao gồm nhấn mạnh vào việc dự đoán tội phạm, phát hiện và ngăn chặn hành vi tội phạm và thực thi các biện pháp trừng phạt hình sự hiệu quả và hiệu lực. Bạn cũng sẽ có được kinh nghiệm học tập chuyên môn bằng cách hoàn thành Dự án Capstone trong năm cuối.

Bằng cấp sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để làm việc trong một loạt các lĩnh vực và ngành nghề, bao gồm trị an, sửa chữa, tòa án, cải tạo người phạm tội, hỗ trợ nạn nhân và xây dựng chính sách của chính phủ.

 

Kết quả đầu ra của khóa học

 
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
  • mô tả bản chất của hoạt động tội phạm và đánh giá các nguyên nhân chính của tội phạm
  • thực hiện nghiên cứu và đánh giá hậu quả của tội phạm đối với nạn nhân và cộng đồng rộng lớn hơn
  • so sánh và phân tích phản ứng của Úc đối với tội phạm với các quốc gia khác
  • thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả và thuyết phục với các đối tượng hợp pháp và không hợp pháp
  • điều tra và đánh giá các giải pháp đề xuất cho tội phạm
  • mô tả và đánh giá các phương pháp khoa học và công nghệ khác để giảm tội phạm và xử lý hậu quả của tội phạm
  • hoạt động như một thành viên hiệu quả hoặc lãnh đạo của một nhóm đa dạng và phản ánh nghiêm túc về hiệu suất cá nhân.
Học tập tích hợp
Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.


Các cơ hội nghề nghiệp


Bằng cấp Tư pháp hình sự và Tội phạm học cung cấp cho sinh viên kiến thức và sự đào tạo cần thiết để đáp ứng những thách thức khi làm việc trong các ngành và lĩnh vực xử lý các nguyên nhân của tội phạm (tội phạm học) và hậu quả của hành vi tội phạm và phản ứng với tội phạm (tư pháp hình sự). Khía cạnh tội phạm học cung cấp một lộ trình cho những người muốn phát triển và giám sát các chương trình phục hồi chức năng và cũng rộng hơn để làm việc trong lĩnh vực an toàn cộng đồng. Các khía cạnh tư pháp hình sự cung cấp một con đường đến các công việc trong việc trị an, truy tố, tòa án và nhà tù. Khóa học chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, sửa chữa, cải tạo người phạm tội, hỗ trợ nạn nhân và xây dựng chính sách của chính phủ.
 

Yêu cầu tiếng Anh

 
•     Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 58 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.

 

Các khoản phí khác

 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước