Diploma cao đẳng - Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính - Chuyển tiếp Chương trình Cử nhân CNTT tại OUIT (CSTU)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình liên kết cấp bằng của Cao đẳng Durham và Đại học Viện Công nghệ Ontario (UOIT) sẽ cho phép bạn lấy bằng Diploma và bằng Đại học trong bốn năm. Trải nghiệm tốt nhất cả hai môi trường đào tạo trong khi tiếp tục hành trình bước vào sự nghiệp hữu ích trong lĩnh vực kỹ thuật viên hệ thống máy tính.

Trong thế giới máy tính cá nhân, mạng và ứng dụng ngày nay, các kỹ thuật viên hệ thống máy tính đang có nhu cầu cao. Sau khi có được kiến thức chuyên môn cần thiết để xây dựng, duy trì và sửa chữa công nghệ mới nhất, bạn sẽ thử nghiệm các ý tưởng mới và khôi phục các ý tưởng yêu thích cũ đưa vào hoạt động ổn định. Bạn sẽ học trong các phòng thí nghiệm hiện đại từ các giáo sư làm việc trong ngành. Chương trình này được xây dựng trên quan hệ đối tác với một số tên tuổi có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực mạng hiện nay, bao gồm cả Cisco, IBM và Microsoft.

LƯU Ý: Sinh viên ghi danh vào chương trình này được yêu cầu mua máy tính xách tay dùng riêng.

Chương trình này được đào tạo bởi DC và UOIT dành cho những người dự định tham gia chương trình cấp bằng Cử nhân CNTT (bằng Danh dự) của UOIT, đào tạo chuyên ngành An ninh Mạng và CNTT. Các khóa học bắc cầu cần thiết để được nhận vào chương trình cấp bằng được lồng ghép trong chương trình giảng dạy và nếu bạn đạt được điểm trung bình tích lũy tối thiểu (GPA) là 3,5 trong mỗi học kỳ của các khóa học ở DC và không có điểm nào dưới C trong khóa học UOIT của bạn, bạn có thể đăng ký trực tiếp vào năm thứ ba của chương trình cấp bằng. Để tham gia chương trình này, bạn được yêu cầu duy trì điểm trung bình tích lũy là 3,5 và hoàn thành mẫu đơn đăng ký vào UOIT trong học kỳ đầu tiên. Các khóa học lồng ghép của UOIT rất linh hoạt và có thể thay đổi bởi UOIT. Việc hỗ trợ lập kế hoạch học tập sẽ được cung cấp cho bạn bởi một đại diện cố vấn sinh viên.

Là sinh viên tham gia chương trình này, bạn sẽ được đăng ký tại DC và tại UOIT. UOIT cung cấp các lớp học vào buổi tối và lịch hàng năm bao gồm lịch theo tuần thường khác nhau. Sinh viên sẽ phải tham dự tất cả các lớp được lên lịch. Ngoài ra, hai tổ chức sử dụng các hệ thống quản lý học tập khác nhau.

• Chương trình này cho phép sinh viên hoàn thành văn bằng Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính tại DC và Cử nhân CNTT (bằng Danh dự) của UOIT tại UOIT trong bốn năm cho sinh viên đủ điều kiện và với chi phí thấp hơn chương trình chính quy bốn năm
• Chương trình này cung cấp cho sinh viên tùy chọn tiếp tục học năm thứ hai với chương trình giảng dạy chỉ dành cho đại học để hoàn thành bằng tốt nghiệp Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính hoặc tiến hành hoàn thành chuyển tiếp đại học, bao gồm năm tín chỉ đại học. Sinh viên chọn hoàn thành bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy sẽ được yêu cầu học thêm một môn đại cương tự chọn.
• Chương trình liên thông độc đáo này được đào tạo ngay trong một khuôn viên chung có sự tiếp xúc với giảng viên đại học và cao đẳng, có nhiều thông tin và cơ hội. Sinh viên có thể chuyển sang chuyên ngành Lập trình viên Máy tính, Nhà phân tích Lập trình Máy tính, hoặc Công nghệ Hệ thống Máy tính sau học kỳ tiên tại DC; có thể kết thúc sau năm đầu tiên với chứng chỉ Đại cương về Máy tính; hoặc rchuyển đi sau năm thứ hai với bằng Diploma về Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính. Sinh viên nào muốn quay trở lại để hoàn thành chương trình Kỹ thuật viên Hệ thống Máy tính sẽ được vào học chương trình nâng cao

Lựa chọn nghề nghiệp:
• Kỹ sư mạng liên kết
• Chuyên gia hỗ trợ máy tính
• Quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu
• Chuyên gia trung tâm dữ liệu
• Phân tích hỗ trợ hệ thống
• Chuyên viên phân tích hỗ trợ
• Chuyên viên Phân tích CNTT
• Chuyên gia phân tích / bảo mật CNTT
• Quản trị mạng
• Phân tích mạng
• Kỹ sư an ninh mạng
• Đại diện chuyên gia dịch vụ
• Quản lý hệ thống / mạng
• Chuyên gia hỗ trợ hệ thống
• Nhà phân tích hỗ trợ kỹ thuật
• Trình quản lý ứng dụng web

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•    Tiếng Anh và Toán lớp 12

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 350 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020