Diploma cao đẳng - Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Hóa học (CLBT)

Mô Tả Chương Trình Học

Lá một trong số ít các chương trình dựa trên khoa học đào tạo hai năm tại các trường cao đẳng Ontario, chương trình Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Hóa học sẽ cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng trong nhiều chuyên ngành khác nhau để mở ra cánh cửa đi đến sự nghiệp trong mơ của bạn. Chương trình này chia sẻ một số khóa học cốt lõi với các chương trình STEM (Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học)) khác tại Cao đẳng Durham sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng về thống kê, hóa học phân tích, vi sinh, quy định, kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng cũng như học cách vận hành các công cụ phân tích hiện đại như sắc ký khí , quang phổ hấp thụ nguyên tử và huỳnh quang kế.

Chương trình này tập trung vào các khái niệm toán học của hóa học và xây dựng các kỹ năng xử lý dữ liệu cơ bản và xử lý mẫu và phân tích theo yêu cầu của ngành công nghiệp. Hầu hết các sản phẩm tiêu dùng được tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc công nghiệp, là nơi giám sát chất lượng của nguyên liệu thô. Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm hóa học làm việc trong vai trò hỗ trợ sử dụng các phương pháp thử nghiệm để đảm bảo chất lượng với các nhà sản xuất hóa chất, công ty dược phẩm và thực phẩm, nhà sản xuất năng lượng và lĩnh vực sản phẩm xanh mới nổi.

Khi bạn đã hoàn thành năm đầu tiên hoặc toàn bộ văn bằng hai năm, đó cũng là cơ hội để học chuyên sâu về một ngành cụ thể bằng cách hoàn thành các khóa học còn lại cho một số văn bằng nâng cao ba năm của trường.

Bạn sẽ học cách:
• Vận hành và khắc phục sự cố thiết bị thí nghiệm
• Thiết lập và tiến hành thí nghiệm
• Lập hồ sơ và giải thích kết quả thí nghiệm hoặc phân tích
• Phát triển và tiến hành lấy mẫu và phân tích dữ liệu

Lựa chọn nghề nghiệp:
• Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm hóa học
• Kỹ thuật viên thiết bị
• Kỹ thuật viên đảm bảo chất lượng
• Kỹ thuật viên nhập mẫu
• Kỹ thuật viên chuẩn bị mẫu
• Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sinh học

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•    Tiếng Anh lớp 12 và Toán lớp 12
•    Khuyến khích Hóa học và Sinh học lớp 11 hoặc 12 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 200 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020