Diploma cao đẳng nâng cao - Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (METY)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn khả năng và sự tự tin để tìm kiếm cơ hội và cung cấp hỗ trợ trong thế giới kỹ thuật năng động, bao gồm trong lĩnh vực ô tô, sản xuất năng lượng, xây dựng và sản xuất. Vai trò của bạn trong tương lai có thể giúp bạn hướng tới sự nghiệp trong thiết kế, chế tạo kim loại và phi kim loại bao gồm gia công và in 3D hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Các cơ sở hiện đại của chúng tôi vượt trội trong việc cung cấp Thiết kế và Sản xuất với sự Hỗ trợ của Máy tính (CAD / CAM), Điều khiển Số Máy tính (CNC), Điện, Chất lỏng, Gia công Chính xác và Đo lường.

Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí cung cấp nhiều lựa chọn nghề nghiệp đa dạng. Hoạt độngthực hành trong phòng thí nghiệm tập trùng vào nghiên cứu thực hành, dựa trên dự án liên quan đến cá nhân và làm việc theo nhóm. Bạn sẽ được chuẩn bị để làm việc độc lập và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ như một thành viên có giá trị của một nhóm kỹ thuật. Bạn cũng sẽ học cách:

•   Phân tích các vấn đề kỹ thuật liên quan đến khoa học nhiệt - chất lỏng
•   Chế tạo, sửa đổi và cải tiến các thiết kế kỹ thuật bằng các phương pháp thông thường và dựa trên máy tính
•   Thực hiện kiểm tra kỹ thuật và phân tích lỗi 
•   Sử dụng phần mềm / hệ thống kỹ thuật có sự hỗ trợ máy tính để tiến hành thiết kế và phân tích kỹ thuật

Trong năm thứ ba của chương trình, bạn sẽ có cơ hội thể hiện kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề tại Trung tâm Sản xuất Tích hợp, một cơ sở đào tạo đẳng cấp thế giới tại khuôn viên trường. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để trở thành thành viên của Hiệp hội Kỹ thuật viên và Kỹ thuật viên được chứng nhận của Ontario trong vai trò là các nhà công nghệ đã tốt nghiệp.

Xin lưu ý: sinh viên sẽ được yêu cầu mua ủng an toàn thẻ xanh để tham gia vào nhiều thiết lập phòng thí nghiệm.

Lựa chọn nghề nghiệp:

•   Chuyên gia hỗ trợ thiết kế trên máy tính (CAD)
•   Chương trình Máy đo phối hợp (CMM)
•   Lập trình viên điều khiển số trên máy tính (CNC)
•   Thiết kế hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC)
•   Thiêt kê cơ học
•   Nhà thiết kế khuôn ép nhựa
•   Chuyên gia hỗ trợ phát điện
•   Quy trình lập kế hoạch hoặc điều phối viên
•   Chuyên gia đảm bảo / kiểm soát chất lượng
•   Đại diện hỗ trợ và bán hàng kỹ thuật

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•   Tiếng Anh và Toán lớp 12 Grade 12 
•   Vật lý và Vẽ thiết kế lớp 11 hoặc 12

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,270 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 155 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020