Diploma nâng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử (ELTY)

Mô Tả Chương Trình Học

Không có ngành học nào khác mở ra nhiều cánh cửa sự nghiệp bước ra thế giới thú vị của công nghệ cao như điện tử. Ngoài ra, không có ngành công nghệ khoa học kỹ thuật nào khác đóng góp nhiều cho sự phát triển của thế giới hiện đại hơn là điện tử. Kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử phụ trách bảo trì, vận hành, thử nghiệm, cài đặt và thực hiện dịch vụ thiết bị điện tử trong các lĩnh vực:

Phần cứng và phần mềm máy tính
Truyền thông dữ liệu và Internet
Sản phẩm tiêu dùng
Tự động trong công nghiệp
Trang thiết bị y tế
Sản xuất và phân phối điện
Phân phối thiết bị xử lý quy trình 
Viễn thông
Kiểm tra và đo lường

Là một chuyên gia công nghệ, bạn có khả năng mở rộng các kỹ năng của mình bước vào con đường sự nghiệp rộng lớn hơn bao gồm cả việc thiết kế các bo mạch và xây dựng các dự án. Các nhà công nghệ nghiên cứu các khóa học nâng cao hơn về toán học, lý thuyết kỹ thuật và các nguyên tắc khoa học giúp họ nâng cao kiến thức để làm việc trong các lĩnh vực:

Phân tích
Xử lý sự cố phức tạp
Giải thích dữ liệu
Quyết định
Thiết kế và quy hoạch
Chuẩn bị thông số kỹ thuật
Giải quyết vấn đề
Quản lý dự án
Lập thời gian biểu

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh và Toán học lớp 12 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí chương trình phát sinh: $ 220 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020