Diploma nâng cao ngành Thư ký Pháp lý Cao cấp (LCAD)

Mô Tả Chương Trình Học

Là chương trình nâng cao ngành Thư ký Pháp lý duy nhất của Ontario, chương trình này sẽ cung cấp cho bạn chương trình đào tạo chuyên sâu về lý thuyết và thực hành pháp luật cũng như mang đến nhiều cơ hội địa vị nghề nghiệp rộng mở để cung cấp cho bạn lợi thế cần thiết để khởi nghiệp thành công.

Điểm nổi bật của khóa học pháp lý:

•   Các lĩnh vực truyền thống của pháp lý bao gồm thương hiệu, kiện tụng, di chúc, tài sản và bất động sản.
•   Các lĩnh vực chuyên ngành pháp lý bao gồm luật hình sự, quy hoạch đất đai thành phố, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm, việc làm và luật sở hữu trí tuệ.
•   Bạn sẽ được tiếp xúc với các khái niệm, luật pháp và thủ tục liên quan đến từng lĩnh vực và có cơ hội làm việc trong các dự án thực tế, thực hành trong lớp và tại nơi làm việc.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh và Toán học lớp 12 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí chương trình phát sinh: $ 300 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020