Dự bị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Pre MBA)

Mô Tả Chương Trình Học

Chúng tôi thấu hiểu rằng một số học viên không có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ học thuật nhưng vẫn muốn theo đuổi chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Các học viên có thể lựa chọn để hoàn thành bốn khóa đào tạo đại cương MBA. Để đủ tiêu chuẩn nhập học chương trình MBA, các học viên phải đạt điểm B hoặc số điểm cao hơn cho mỗi khoá đào dại cương này.

Điều kiện nhập học

•   Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu: Văn bằng cử nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 64.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Writing: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện,  học viên phải cung cấp điểm bài thi tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•   Tối thiểu IELTS: trung bình 5.0

Những yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    Thư trình bày dự định
•    Ngoài Thư trình bày dự định và Sơ yếu lý lịch, các học viên phải hội đủ một trong các yêu cầu sau đây: - điểm số GMAT/GRE chấp nhận được, - Chỉ định nghiệp vụ (như CA, CGA, ACCA, CMA, P.Engl, ect), - Văn bằng đại học BBA hoặc BCOMM, hoặc – trên 2 năm kinh nghiệm quản lý với bằng chứng nhận của việc phát triển nghề nghiệp.  09/11/2018 – UCW xem văn bằng MBA hoặc Thạc sĩ ngoại thương (hoặc chương trình học ngoại thương tương đương) như là “bản sao” một MBA và UCW sẽ không xét duyệt cho học viên.
•    Để được xét học bổng, hoàn thành mẫu Đơn xin cấp học bổng và phải nộp vào thời điểm xin cấp.

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022