Thạc sĩ An ninh mạng (Hoạt động Kinh doanh)

Mô Tả Chương Trình Học

Thạc sĩ An ninh mạng (Hoạt động kinh doanh) của trường Đại học La Trobe sẽ dạy cho bạn các kỹ thuật dự đoán để điều chỉnh nhu cầu kinh doanh và mang lại kết quả có ý nghĩa trong an ninh mạng. Bạn sẽ tốt nghiệp để sẵn sàng bắt kịp với nhu cầu bảo mật thông tin của các doanh nghiệp, chính phủ, bộ quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật. Tham gia hàng loạt các môn học nền tảng để phát triển các kỹ năng liên quan đến ngành nghề trước khi chuyên về hoạt động kinh doanh.

Bạn sẽ học:

•   Nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng: Giới thiệu về các mục tiêu, phương pháp và kết quả của thực hành an ninh mạng.
•   Chuỗi khối (Blockchain) và tiền điện tử: Hiểu một trong những phát triển quan trọng nhất trong điện toán hiện đại và cách chúng liên kết với bảo mật.
•   Khủng hoảng truyền thông: Tìm hiểu các cách hiệu quả để giao tiếp với khách hàng và các bên liên quan sau một vụ vi phạm an ninh.
•   Tư duy và động lực của tin tặc: An ninh mạng là liên quan nhiều về con người cũng như công nghệ. Hiểu được những gì thúc đẩy tội phạm mạng, giúp bạn tạo ra các chiến lược để chống lại chúng.
•   Kiểm toán và giảm thiểu rủi ro: Một mạng chỉ mạnh như liên kết yếu nhất của nó. Tìm hiểu để đánh giá và cải thiện các mạng để giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập.
•   Khung pháp lý và đạo đức: Làm quen với các quy định và cách tiếp cận đạo đức để đối phó với an ninh mạng.

Bảo mật thông tin đã được xác định là yếu tố ưu tiên hàng đầu đối với sự vận hành của các công ty và tổ chức tại Úc. Tốt nghiệp sẵn sàng cho sự nghiệp của bạn như là một:

•   Kiến trúc sư an ninh: Lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các giải pháp an ninh mạng trên toàn bộ doanh nghiệp; Giao tiếp với các bên liên quan, ảnh hưởng đến sự thay đổi và đóng góp cho sự phát triển không ngừng của chính sách an ninh mạng trong tổ chức của bạn.
•   Nhân viên tư vấn: Làm việc tự do như một nhà tư vấn để giúp các tổ chức đánh giá, quản lý và cải thiện cơ sở hạ tầng và thực hành an ninh mạng; Quản lý các bên liên quan, hợp tác và thực hiện các giải pháp, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy sự thay đổi.
•   Cố vấn chính sách: Cung cấp tư vấn an ninh mạng cho chính phủ, chính trị gia, doanh nghiệp và các bên liên quan; Phát triển và quản lý việc thực hiện an ninh mạng tốt nhất.
•   Quản trị hệ thống: Cung cấp hỗ trợ quản trị cho các hệ thống kinh doanh cốt lõi; Kiểm toán, phân tích và đề xuất cải tiến cơ sở hạ tầng; Quản lý các yêu cầu hỗ trợ, viết báo cáo, quản lý và phối hợp với các bên liên quan để cung cấp các giải pháp an ninh mạng tối ưu.
•   Chuyên gia giải pháp đám mây (cloud solutions): Thực hiện và quản lý các giải pháp đám mây cho khách hàng của bạn; Cấu hình và quản lý phần cứng mạng; Viết báo cáo, quản lý các bên liên quan và duy trì sự vận hành trơn tru của mạng và các hệ thống liên quan.

Điều kiện nhập học

•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước