Thạc sĩ Công nghệ - Hệ thống Doanh nghiệp và Phân tích Kinh doanh (Master of Technology - Enterprise Systems and Business Analytics) - Đại học Federation

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình sau đại học này mang đến cho sinh viên cơ hội hiểu biết sâu sắc về các chủ đề và công nghệ liên quan đến Hệ thống Doanh nghiệp (ES) (như Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Hệ thống quản trị chuỗi cung ứng (SCM) và Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)), Tái thiết kế quy trình kinh doanh (BPR), Dữ liệu lớn, Phân tích kinh doanh, Điện toán đám mây, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản lý dự án và chiến lược Công nghệ Thông tin, sử dụng một số công nghệ tiên tiến từ các nhà cung cấp hàng đầu như SAP, IBM, SAS và Teradata. Sinh viên sẽ tham gia vào các trò chơi mô phỏng hệ thống ERP dạy các khái niệm ERP "bằng cách sử dụng chúng".

Chương trình này cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kiến ​​thức và kỹ năng cập nhật để phân tích, thực hiện và sử dụng Hệ thống Doanh nghiệp (ES). Chương trình tiếp tục nâng cao khả năng của sinh viên để hiểu cách thức và lý do tại sao các hệ thống này cung cấp giá trị kinh tế, công nghệ, vận hành và chiến lược cho tổ chức áp dụng chúng. Chương trình cũng giúp sinh viên khám phá các chiến lược để quản lý việc ứng dụng ES nhằm đạt được các lợi ích như dự đoán.

Để cung cấp kinh nghiệm với ES, các khóa học trong chương trình này sử dụng phần mềm từ các nhà cung cấp ES hàng đầu như SAP. Sinh viên không chỉ phát triển các kỹ năng học tập SAP mà còn có cơ hội chuẩn bị cho các chứng chỉ SAP liên quan đến quy trình kinh doanh, trí tuệ doanh nghiệp và công cụ phân tích hiệu suất cao (SAP HANA). Bằng cách này, sinh viên sẽ có lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm.

Thạc sĩ Công nghệ (Hệ thống Doanh nghiệp & Phân tích Kinh doanh) được Hiệp hội Tin học Úc (ACS) công nhận là khóa học cấp độ chuyên nghiệp. ACS có các thỏa thuận hợp tác với nhiều tổ chức tin học quốc tế và bằng cấp của sinh viên sẽ được công nhận trên toàn thế giới.

Điều kiện nhập học

•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước