Thạc sĩ Công nghệ Thông tin

Mô Tả Chương Trình Học

Thạc sĩ Công nghệ thông tin của trường Đại học La Trobe giúp bạn xây dựng sự nghiệp CNTT của mình. Trở nên có năng lực hơn, cơ hội việc làm tốt hơn và tăng khả năng kiếm tiền của bạn trong lĩnh vực CNTT. Học cách xây dựng và quản lý hệ thống máy tính, cải thiện kỹ năng lập trình của bạn và nghiên cứu các khái niệm nâng cao liên quan đến hệ thống, phần mềm, thương mại điện tử và cấu trúc dữ liệu.

Bạn sẽ học:

•   Cơ sở dữ liệu, mạng và lập trình: Nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực này là nền tảng cho sự nghiệp chuyên gia CNTT của bạn.
•   Kỹ thuật phần mềm và hệ thống thông minh: Thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống thông minh và tự động. Phát triển kỹ năng kỹ thuật phần mềm của bạn và hiểu cách làm cho các hệ thống hiệu quả hơn và phản ứng nhanh hơn.
•   Điện toán Internet: Internet đã biến đổi thế giới. Xây dựng sự hiểu biết của bạn trong lĩnh vực này và giúp làm cho thế giới kết nối nhiều hơn.
•   Tư duy logic liên quan đến CNTT: Cải thiện kiến thức và kỹ năng Java của bạn cho việc lập trình, xây dựng thuật toán và cấu trúc dữ liệu.

Để hoàn thành văn bằng của bạn, bạn sẽ hoàn thành một dự án kỹ thuật phần mềm như là một thành viên của nhóm. Bạn cũng có thể đăng ký vào một luận án nghiên cứu nhỏ như một môn tự chọn. Luận án nghiên cứu nhỏ này có thể cung cấp cho bạn tùy chọn để theo đuổi văn bằng tiến sĩ.

Bằng cấp sau đại học về CNTT của bạn sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các vai trò cao cấp hơn trong lĩnh vực này, bao gồm:

•   Quản trị mạng: Lập kế hoạch, tài liệu, giao tiếp, cấu hình và thực hiện các giải pháp cho mạng máy tính; Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật của bạn đồng thời quản lý con người và các bên liên quan trong các tổ chức vừa và lớn.
•   Lập trình viên cao cấp: Sử dụng kiến thức sâu rộng của bạn về ngôn ngữ lập trình để thiết kế các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, hệ thống thông minh, chương trình phần mềm và hơn thế nữa.
•   Nhà phát triển phần mềm đa nền tảng (Full stack developer): Thiết kế và triển khai mạng CNTT đầy đủ từ đầu.
•   Nhà phân tích hệ thống: Cung cấp các kỹ năng hỗ trợ, bảo trì, giao tiếp và quản lý dự án cho các nhóm chuyên gia CNTT.
•   Quản lý kiểm toán CNTT: Tiến hành đánh giá dựa trên rủi ro của các quy trình CNTT. Lập kế hoạch, phân tích, kiểm toán và đánh giá các hệ thống CNTT để cung cấp bảo mật và giá trị lớn hơn cho tổ chức của bạn.
•   Chuyên gia ứng dụng phần mềm: Sử dụng kiến thức chuyên sâu về lập trình và ứng dụng của bạn để thúc đẩy các giải pháp trên điện toán đám mây, nâng cấp hệ thống, bản vá và các yêu cầu ứng dụng khác.
•   Quản lý dự án CNTT: Sử dụng khả năng kỹ thuật sâu rộng và các kỹ năng giao tiếp xuất sắc của bạn để quản lý phạm vi dự án, lãnh đạo và quản lý các dự án liên quan đến CNTT cho đến lúc hoàn thành.

Điều kiện nhập học

•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước