Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật - Đại học Federation

Mô Tả Chương Trình Học

Trong chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu này, các ứng viên sẽ làm việc với một Giảng viên hướng dẫn chính, được bổ nhiệm bởi Tiểu bang Nghiên cứu Cao học, với sự chấp thuận của Khoa.

Tối thiểu 1,5 năm và tối đa 2 năm (tương đương toàn thời gian), bằng cấp này được trao trên cơ sở một bài luận án với khoảng 40.000 từ.

Điều kiện nhập học

•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước