Thạc sĩ Kinh doanh - Đại học Federation

 

 
  • Mô Tả Chương Trình Học 
Trong chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu này, các ứng viên sẽ làm việc với một Giảng viên hướng dẫn chính, được bổ nhiệm bởi phòng ban nghiên cứu Cao học, với sự chấp thuận của Khoa.

Chương trình kéo dài tối thiểu 1,5 năm và tối đa 2 năm (tương đương toàn thời gian), và để tốt nghiệp ngành thạc sĩ này, sinh viên phải làm một luận án với khoảng 40.000 từ.
  • Điều kiện nhập học
•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương với bằng cử nhân Danh Dự

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm thành phần nào dưới 6.0 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương)
 
  • Các khoản phí khác
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm

•    Phí dịch vụ cho sinh viên (Student Services and Amenities Fee- SSAF): A$303 mỗi năm

•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước