Thạc sĩ Luật (Master of Laws) - Đại học Macquarie

Mô Tả Chương Trình Học


Sự cố tràn dầu. Cuộc xung đột ở Syria. Trợ tử (Quyền được chết theo ý nguyện). Quyền riêng tư của chúng ta. Luật pháp đóng vai trò không thể thiếu trong việc quản lý cách thức mà từng vấn đề này và vô số các vấn đề khác trên toàn cầu được phân tích, đánh giá và giải quyết. Đặc trưng của khóa học này là sự nhận biết về cách thức khiến khung pháp lý làm nền tảng cho các vấn đề toàn cầu như vậy.

Bạn sẽ tìm hiểu về luật pháp trong bối cảnh rộng lớn hơn, nhìn xa hơn, luật pháp không chỉ như một bộ quy tắc và thủ tục hoặc như một trình độ kỹ thuật, và thay vào đó là một thứ có sức mạnh giúp định hình cuộc sống. Thông qua việc nâng cao kiến thức về luật pháp và nâng cấp các kỹ năng của bạn, bạn sẽ được chuẩn bị tốt để thực hiện các bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình.


Điều kiện nhập học


•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương


Yêu cầu tiếng Anh


•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương.  


Các khoản phí khác


•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước