Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Đặt trụ sở tại Vancouver Canada, chương trình lấy văn bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (MBA) của UCW tạo điều kiện để bạn đóng vai trò lãnh đạo trong môi trường tầm cỡ thế giới. Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại phải đương đầu với những tình huống đầy thách thức, ứng dụng những giải pháp thực tế cho những vấn đề mà bạn phải đối mặt và sau hết, những quyết mang tính đột phá của bạn sẽ mang lại thành công cho một tổ chức.

Các học viên tốt nghiệp chương trình MBA sẽ có thể:

•   Tác động mang tính chiến lược đối với những cơ hội và thách thức trong kinh doanh
•   Đánh giá ý nghĩa đạo đức của hoạt động kinh doanh
•   Phát triển, thực thi và đánh giá các giải pháp đối với vấn đề kinh doanh
•   Xây dựng những chiến lược kinh doanh và phân tích tính hệ thống thông qua tư duy sáng tạo.
•   Chứng minh những kỹ năng nổi bật trong việc cộng tác với nhiều nhóm khác nhau
•   Dẫn dắt nhóm của mình thông qua việc giải quyết vấn đề và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và dự án
•   Kết hợp các quan điểm và giá trị cá nhân trong việc giải quyết vấn đề và có trách nhiệm với những quyết định đưa ra
•   Truyền đạt ý tưởng mang tính thuyết phục (nói cũng như viết), qua đó phân tích thông tin một cách kỹ lưỡng
•   Thu thập, phân tích và tổng hợp các thông tin trong môi trường kinh doanh

Điều kiện nhập học

•   Yêu cầu học trình độ vấn tối thiểu: Văn bằng cử nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 73.0%
•   Nếu điểm trung bình thấp (dưới 70%) thì phải học khóa dự bị MBA

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, học viên phải cung cấp điểm bài thi tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•   Tối thiểu IELTS: trung bình 5.0 (phải học thêm khóa tiếng Anh UAP)

Những yêu cầu khác

•    Bảng điểm gốc niêm phong nộp sang trường
•    Bảng dịch hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học
•    Sơ yếu lý lịch (CV)
•    Thư trình bày nguyện vọng (Letter of Intent)
•    Bên cạnh Thư trình bày nguyện vọng và Sơ yếu lý lịch, các học viên phải hội đủ một trong các yêu cầu sau đây: 

- điểm số GMAT/GRE với kết quả khả thi, 
- các Danh hiệu Nghề nghiệp (như CA, CGA, ACCA, CMA, P.Engl, v.v.),
- văn bằng đại học BBA  hoặc BComm, hoặc 
- trên 2 năm kinh nghiệm quản lý có bằng chứng nhận nghề nghiệp 09/11/2018, 
- UCW xét văn bằng MBA hoặc Thạc sĩ ngoại thương (hoặc chương trình học kinh tế tương đương) là “bản tương đồng”  xem như văn bằng MBA và UCW sẽ không xem xét học viên.
 
Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $3,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $12,000/năm
•   Chi phí đặt cọc: $7,900 hoặc đóng toàn bộ phí năm đầu theo chính sách chương trình SDS

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022