Thạc sĩ Tội phạm học (Master of Criminology) - Đại học Macquarie

Mô Tả Chương Trình Học


Lừa gạt. Tham nhũng. Khủng bố. Bạo lực gia đình. Tội phạm mạng. Phá hoại. Trộm xe hơi. Tội phạm dùng súng. Tấn công. Hiểu được ai gây ra các loại tội ác này, động lực của chúng khi làm như vậy, cách xã hội đối phó với các loại tội phạm và làm thế nào để có thể giảm bớt tác động của tội phạm đều là những vấn đề mà các nhà tội phạm học theo đuổi.

Khóa học này sẽ phát triển kỹ năng của bạn về lý thuyết tội phạm học tiên tiến, nghiên cứu tội phạm học ứng dụng và phân tích chính sách tư pháp hình sự. Khi tốt nghiệp, bạn sẽ sử dụng kiến thức của mình từ các lĩnh vực bao gồm xã hội học, tâm lý học, tâm thần học và nhân học xã hội để hiểu rõ hơn, đo lường và đánh giá tội phạm.
 

Điều kiện nhập học


•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương


Yêu cầu tiếng Anh•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương.  


Các khoản phí khác•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước