Giải trí, thời trang, thiết kế

Cao đẳng Sault College

Địa chỉ: Canada, ON, Sault Ste.Marie

Đại học Youngstown State University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Youngstown