Khoa học công nghệ

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Việt Nam, Hồ Chí Minh

Đại học Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Việt Nam, Hồ Chí Minh

Đại học University of Hull

Địa chỉ: Anh, Hull

Đại học University of Glasgow

Địa chỉ: Anh, Scotland

Đại học De Montfort University

Địa chỉ: Anh, Leicester

Đại học London Metropolitan University

Địa chỉ: Anh, Holloway and Aldgate

Đại học University of Colorado Denver

Địa chỉ: Mỹ, Colorado, Denver