Khoa học công nghệ

Cao đẳng Bethany Lutheran College

Địa chỉ: Mỹ, Minnesota, Mankato

Tổ chức Amerigo Education

Địa chỉ: Mỹ, Boca Raton, Chicago, Chicago North Shore, Houston, Lexington, Los Angeles, Napa Valley, New Jersey, San Diego, San Francisco, Twin Cities

Đại học The University of Winnipeg

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg

Đại học Lakehead University

Địa chỉ: Canada, Ontario , Thunder Bay, Orillia

Cao đẳng Cambrian Hanson (Cambrian at Hanson)

Địa chỉ: Canada, Ontario, British Columbia, Toronto, Brampton, New Westminster

Đại học Duksung Women's University

Địa chỉ: Hàn Quốc, Seoul

Đại học Seoul National University

Địa chỉ: Hàn Quốc, Seoul

Đại học Namseoul University

Địa chỉ: Hàn Quốc, Cheonan

Đại học Kyonggi University

Địa chỉ: Hàn Quốc, Seoul