Académie Ste-Cécile International School

Académie Ste-Cécile International School

Địa chỉ: Canada, Ontario, Windsor
Loại trường: Trung học
Thời gian cấp thư mời học: Trong 1 tháng

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success

Được thành lập năm 1993, Học viện quốc tế Ste. Cécile (ASCIS) mang đến một nền tảng giáo dục thử thách và toàn diện. Giáo trình  của trường đào tạo các học sinh từ các quốc gia trở thành những người công dân xuất sắc về cả đạo đức, kỹ năng. Học sinh luôn được đào tạo các kỹ năng mềm quan trọng để thành công trong cả học thuật và cuộc sống: suy nghĩ sáng tạo, suy nghĩ xử lý vấn đề thấu đáo, cách giao tiếp hay phải luôn có sự tôn trọng với mọi người từ các nền văn hóa khác nhau.


 
Học viện quốc tế Ste. Cécile là một trường không phân biệt giới tinh và được thành lập dựa trên bộ nguyên tắc của Giáo hội Công Giáo Roman. Trường cam kết cho phong trào đại kết và luôn khuyến khích đối thoại giữa các tôn giáo bằng cách tôn trọng sự đa dạng tôn giáo và văn hoá của sinh viên và giảng viên. Học sinh của chúng tôi luôn đại diện cho điều đó với sự hiện diện của học sinh từ khắp thế giới: Barbados, Canada, England, Germany, Ghana, Hong Kong, India, Korea, Mexico, Nigeria, Singapore, Taiwan, the United States và nhiều nước khác.