British Columbia Institute of Technology, tỉnh bang B.C, Canada.

British Columbia Institute of Technology, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia , Vancouver
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Diploma Cao đẳng Nâng cao - Quản lý Kinh doanh

Học phí: 13,130 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Chứng chỉ sau Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 14,000 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ Liên kết Cao đẳng - Thiết kế đồ họa

Học phí: 7,436 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Phát triển Web Full-Stack

Học phí: 15,103 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh Học thuật dành cho Sinh viên Quốc tế

Học phí: 19,598 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng