Cao đẳng Coquitlam College

Cao đẳng Coquitlam College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Coquitlam
Loại trường: Cao đẳng

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Được thành lập năm 1982, trường Cao đẳng Coquitlam College cung cấp Chương trình Chuyển tiếp Đại học (University Transfer Program), Chương trình Trung học (High School Program) và Chương trình Nghiên cứu Tiếng Anh (English Studies (ES) Program)  kết hợp các tiêu chuẩn giáo dục tuyệt vời và các giảng viên được đào tạo, truyền cảm hứng.

Là một trong hai trường tư thục đầu tiên trong hệ thống BC Transfer System, trường Coquitolam College  là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời dành cho học sinh khắp nơi trên thế giới vì:
 
  • Quy mô lớp học nhỏ hơn.
  • Tỷ lệ giữa học sinh và giáo viên ít, do đó tặng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên nhiều hơn.
  • Nhiều trường đại học ở Canada đến Coquitolam College tìm kiếm học sinh
  • Học sinh được chuyển tiếp tín chỉ của họ đến các trường đại học lớn ở Canada và Mỹ
  • Học sinh có thể tham gia các khóa học Trung học và Chuyển tiếp Đại học cùng một lúc.
  • Với 3 học kỳ mỗi năm và hơn 100 khóa học mỗi học kỳ, học sinh có cơ hội tốt nghiệp sớm hơn.
  • Học sinh có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, hoàn thành chương trình trung học trong một môi trường học tập an toàn và nhiều hỗ trợ.


Chương trình đào tạo

Chương trình University Transfer Program gồm
Associate of Arts Degree
2-year Diploma
1-year Diploma


Chương trình High School Program gồm
Dogwood Diploma
Adult Graduation Program
Advanced Program


Chương trình English Studies Program gồm
English Certificate Program
University Preparation Program

Mức phí tham khảo

Phí ghi danh: $200.00
Chương trình High School Programs: $5760.00 cho 4 khóa học
Chương trình University Transfer Programs: $6720.00 cho 12 tín chỉ
Chương trình English Studies Program: $5040.00 cho 4 khóa học
Phí hoạt động: $25.00 mỗi học kỳ
Y tế cá nhân: $188.00 cho kỳ Fal và Winter, $141.00 cho kỳ Summer