Cao đẳng Norquest College

Cao đẳng Norquest College

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Chương trình Cầu nối Luyện thi Cao đẳng

Học phí: 6,594 CAD
Thời gian đào tạo: 18 tháng

Tiếng Anh tăng cường ESL

Học phí: 8,456 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Chuyên viên Kế toán

Học phí: 17,028 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh - Tài chính (Co-op)

Học phí: 16,170 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh - Kế toán (Co-op)

Học phí: 16,170 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh - Quản lý (Co-op)

Học phí: 16,170 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Chuyên viên Quản trị

Học phí: 14,184 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng

Học phí: 13,528 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghiên cứu Khuyết tật

Học phí: 14,280 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghiên cứu về Định cư

Học phí: 14,280 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Công tác Xã hội

Học phí: 18,135 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ giúp Chăm sóc Y tế

Học phí: 16,348 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Trình dược viên

Học phí: 20,087 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trợ lý Trị liệu Đa ngành

Học phí: 18,900 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Y tá Thực hành

Học phí: 23,479 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Tư pháp

Học phí: 12,789 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trị liệu Giái trí

Học phí: 15,539 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng