Cao đẳng Sheridan College

Cao đẳng Sheridan College

Địa chỉ: Canada, Ontario,
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Cử nhân Lãnh đạo ngành Mầm non (PBECL) - Cơ sở Davis

Học phí: 16,929 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Trình dược viên (PPHTO) - Cơ sở Davis

Học phí: 17,189 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trợ lý Luật sư (PARAL) - Cơ sở Davis

Học phí: 16,939 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh là Ngoại ngữ 2 (PGASE) - Cơ sở Hazel McCallion

Học phí: 16,738 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Tiếng Anh là Ngoại ngữ 2 (PGASE)

Học phí: 16,738 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân Hoạt hình (PBAAA) - Cơ sở Trafalgar

Học phí: 28,492 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thiết kế Game (PBGDS) - Cơ sở Trafalgar

Học phí: 19,762 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Minh họa (PBAAI) - Cơ sở Trafalgar

Học phí: 26,269 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nhiếp ảnh (PBAAP) - Cơ sở Trafalgar

Học phí: 24,913 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Hiệu ứng Hình ảnh (PVEFF)

Học phí: 24,148 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Báo chí (PJRNL) - Cơ sở Trafalgar

Học phí: 21,661 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng