Cao đẳng Trinity College

Cao đẳng Trinity College

Địa chỉ: Mỹ, Connecticut, Hartford
Loại trường: Cao đẳng

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Trinity college cung cấp 41 chuyên ngành, 28 liên ngành cùng hơn 900 khóa học cho sinh viên từ đại học đến sau đại học. Trường cung cấp hệ song bằng, hiện tại khoảng 15% sinh viên của trường đang theo đuổi chuyên ngành kép.

Ngoài chương trình học đa dạng, Trinity College cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu, cả trong và ngoài khuôn viên trường. Có rất nhiều công việc phù hợp với kinh nghiệm, ngành học và sở thích của sinh viên, từ các dự án nghiên cứu do sinh viên độc lập thiết kế, đến sự hợp tác chặt chẽ với các giáo sư từ tất cả các bộ phận học thuật, đến các dự án nghiên cứu được thực hiện với sự cộng tác của một đối tác cộng đồng ở khu vực Hartford, hay các dự án nghiên cứu lâm sàng tại các trung tâm y tế khu vực. Trinity College là nơi nghiên cứu song hành cùng công việc thực tế.


Chương trình đào tạo 

Master’s Programs: American Studies, English, Public Policy

Bậc Cử nhân

28 interdisciplinary minors
Yêu cầu đầu vào

Chương trình Đại học : 
 
  • Đơn đăng ký
  • Bảng điểm THPT
  • Thư đánh giá của 2 giáo viên
  • Optional Essay
  • Điểm IELTS

Chương trình Sau đại học :
 
  • IELTS 7.0 trở lên
  • Bảng điểm, bằng cấp liên quan
  • 2 thư giới thiệu
  • Personal Statement