Đại học Maastricht University (UM)

Đại học Maastricht University (UM)

Địa chỉ: Hà Lan, Maastricht
Loại trường: Đại học

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success
Đại học Maastricht University (UM) đã giành được danh tiếng trên thế giới với phương pháp tiếp cận đặc biệt: học trên cơ sở giải quyết vấn đề (Problem-Based Learning, PBL), tạo ra những sinh viên thực sự độc lập, mạnh dạn giải quyết vấn đề. Phương pháp PBL đảm bảo một môi trường học tập cá nhân độc lập với sự mối liên hệ cao độ với các giảng viên giảng dạy và nghiên cứu ở mọi cấp độ.

Đại học Maastricht University (UM) hiện có 18.000 sinh viên, 4.400 nhân viên và 70.000 cựu sinh viên, với 6 khoa
 
 • Arts and Social Sciences
 • Health, Medicine and Life Sciences
 • Science and Engineering
 • Law
 • Psychology and Neuroscience
 • School of Business and Economics

 
Đặc điểm nổi bật của trường
 • Đại học Maastricht University (UM) được xếp hạng trong Top 200 trường đại học hàng đầu thế giới do tạp chí Times Higher Education Supplement. Trong các bản xếp hạng chính thống của Hà Lan, trường đại học Masstricht luôn luôn nằm trong Top 3 trường hàng đầu. Năm 2005, tạp chí Wirtschaftswoche (Business Week) của Đức đã niêm yết trường đại học Maastricht nằm trong Top 10 trường hàng đầu Châu Âu qua đánh giá của các Giám đốc nhân sự các công ty lớn tại Đức mà trong đó trường đứng thứ 8.
 • Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh được hai tổ chức uy tín về chất lượng giảng dạy Kinh tế và Quản trị kinh doanh là AACSB và EQUIS công nhận và trường trở thành một trong số rất ít trường ở Châu Âu được vinh dự nhận chứng chỉ chất lượng kép này.
 • Trường rất tích cực giúp đỡ sinh viên trong việc chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai thành công ở Hà Lan cũng như ở các nước khác trên thế giới bằng việc cung cấp cho sinh viên tất cả những yêu cầu trong đào tạo, thông tin, lời khuyên và sự hướng dẫn.
 • Ngoài ra, văn phòng dịch vụ nghề nghiệp của Đại học Maastricht University (UM)có mục tiêu là nền tảng trung tâm liên kết và hợp tác với các đối tác nội bộ (các khoa, các hội cựu sinh viên, các hiệp hội học tập nghiên cứu) và các đối tác bên ngoài (các công ty và các văn phòng tuyển dụng) để giúp đỡ và tư vấn việc làm cho sinh viên.
 
Chương trình đào tạo

1. Bậc Cử nhân gồm các lĩnh vực
 
 • Arts & Culture
 • Behavioural Sciences
 • Business & Economics
 • Health & Life Sciences
 • Law
 • Liberal Arts & Sciences
 • Media, Technology & Innovation
 • Politics & Governance
 • Sciences
   
2. Bậc Thạc sỹ (1 năm, 2 năm hoặc 3 năm) gồm các lĩnh vực
 
 • Arts & Culture
 • Behavioural Sciences
 • Business & Economics
 • Education
 • Globalisation & Development
 • Health & Life Sciences
 • Law
 • Media, Technology & Innovation
 • Politics & Governance
 • Sciences

3. Excellence and honours programmes gồm

Bachelor's programmes offered by Honours Colleges
 
 • University College Maastricht
 • Maastricht Science Programme
 • University College Venlo

Faculty-specific honours programmes for bachelor's students
 
 • Department of Data Science and Knowledge Engineering
 • Faculty of Law
 • School of Business and Economics
 • Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
 • Faculty of Psychology and Neuroscience
 • Faculty of Arts and Social Sciences
   
University-wide excellence programme for bachelor's students: Maastricht Research Based Learning excellence program

University-wide honours programme for master's students: PREMIUM honours programme
4. PhD degree

5. Professionals gồm các lĩnh vực
 
 • Behavioural Sciences
 • Business & Economics
 • Education
 • Health & Life Sciences
 • Law
   
6. Chương trình trao đổi Exchange trong các lĩnh vực
 
 •  Arts and Social Sciences
 •  Business and Economics
 •  Center for European Studies
 •  Health, Medicine and Life Sciences
 •  Law
 •  Psychology and Neuroscience
 •  Science and Engineering
 
7. Các chương trình khác: xem chi tiêt tại https://www.maastrichtuniversity.nl/education/other-studies-overview