Đại học Minnesota State University Mankato (MNSU)

Đại học Minnesota State University Mankato (MNSU)

Địa chỉ: Mỹ, Minnesota, Mankato
Loại trường: Đại học
Thời gian cấp thư mời học: Dưới 1 tháng

Đăng ký tài khoản

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Success

Sinh viên quốc tế theo học tại trường chiếm gần 10% nhân khẩu học sinh viên MNSU mỗi năm, hầu hết trong số đó là sinh viên đại học hoặc sau đại học. Các cơ sở của MNSU ở Edina và Owatonna cung cấp 25 chương trình học cho sinh viên. Hơn 50 chương trình cấp bằng và chứng chỉ có sẵn trực tuyến từ MNSU cho sinh viên. Tại cơ sở chính Mankato, hơn 130 chương trình có sẵn thông qua sáu trường cao đẳng học thuật riêng biệt của MNSU: Sức khỏe và Điều dưỡng, nghệ thuật và nhân văn Kinh doanh Giáo dục Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Khoa học xã hội và một số chương trình do MNSU cung cấp cũng được công nhận, chứng nhận hoặc công nhận chuyên biệt từ 24 tổ chức và nhóm kiểm định riêng biệt.

Cơ sở Mankato còn được vinh dự bởi Hội đồng Nghiên cứu Đại học công nhận là một trong 20 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ thực hiện nghiên cứu đại học liên tục. Bên cạnh đó, trường còn được đánh gía cao về các đội thể thao hàng đầu và các đội ngoại ngữ dành cho sinh viên MNSU với hơn 200 nhóm sinh viên, các đội thể thao cạnh tranh toàn quốc, các tổ chức tôn giáo, hội huynh đệ và tổ chức từ thiện giúp đời sống sinh viên và nâng cao trải nghiệm học tập.
Minnesota State University Mankato | Mankato state university, Minnesota  state university, Montana state university