University of Wisconsin-Stout

University of Wisconsin-Stout

Địa chỉ: Mỹ, Wisconsin, Menomonie
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân quản trị kinh doanh - B.S. Business Administration

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân xây dựng - B.S. Construction

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân quản lý - B.S. Management

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân quản lý bền vững - B.S. Sustainable Management

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học máy tính - B.S. Computer Science

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân thiết kế giải trí - B.F.A. Entertainment Design

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân thiết kế nội thất - B.F.A. Interior Design

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân studio nghệ thuật - B.F.A. Studio Art

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân sản xuất video - B.S. Video Production

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân giáo dục nghệ thuật - B.S. Art Education

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân giáo dục mầm non - B.S. Early Childhood Education

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học giáo dục - B.S. Science Education

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân giáo dục đặc biệt - B.S. Special Education

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân giáo dục công nghệ - B.S. Technology Education

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân sức khỏe và ẩm thực - B.S. Dietetics

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân tâm lý học - B.S. Psychology

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân phục hồi chức năng - B.S. Rehabilitation Services

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học máy tính - B.S. Computer Science

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học ứng dụng - B.S. Applied Science

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân kỹ thuật công nghệ - B.S. Engineering Technology

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân khoa học môi trường - B.S. Environmental Science

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân kỹ sư cơ khí - B.S. Mechanical Engineering

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân bao bì - B.S. Packaging

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân kỹ thuật nhựa - B.S. Plastics Engineering

Học phí: 24,714 USD
Thời gian đào tạo: 48 tháng