Kinh tế và Kinh doanh

Cao đẳng Humber College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Cao đẳng Langara College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Đại học Simon Fraser University (SFU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Niagara College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Niagara Falls

Học viện công nghệ miền Nam (SIT), New Zealand

Địa chỉ: Invercargil, Queenstown, Christchurch, Gore, Auckland

Đại học Concordia University Chicago, Mỹ

Địa chỉ: Mỹ, Illinois, Chicago

Đại học Webster, Mỹ

Địa chỉ: Mỹ, Missouri, St Louis

Đại học Andrews University

Địa chỉ: Mỹ, Michigan, Berrien Springs

Cao đẳng Sheridan College

Địa chỉ: Canada, Ontario,