Chương trình Đào tạo Thực hành Không bắt buộc cho phép du học sinh làm việc tại Mỹ trước và sau khi tốt nghiệp

Chương trình Đào tạo Thực hành Không bắt buộc (OPT) là một chương trình việc làm tạm thời có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập của sinh viên diện F-1. Sinh viên đủ điều kiện có thể đăng ký để nhận được tối đa 12 tháng làm việc trước hoặc sau khi hoàn thành chương trình học của bạn. Đặc biệt, nếu bằng cấp của bạn thuộc nhóm ngành STEM, bạn sẽ có cơ hội được gia hạn OPT lên đến 24 tháng.Các loại OPT

Tất cả OPT phải liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập chính của bạn. Nếu bạn là sinh viên F-1, bạn có thể đủ điều kiện tham gia OPT theo hai cách khác nhau:
 
 • OPT trước khi hoàn thành khóa học (Pre-completion OPT): Bạn có thể đăng ký tham gia pre-completion OPT sau khi nhập học toàn thời gian một năm học tại một trường cao đẳng, đại học hoặc học viện được Chương trình sinh viên và Du khách trao đổi (SEVP) của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cho phép nhận sinh viên F-1. 
Nếu bạn được phép tham gia pre-completion OPT, bạn có thể làm việc bán thời gian (tối đa 20 giờ mỗi tuần) trong thời gian học và làm việc toàn thời gian trong những kỳ nghỉ.
 
 • OPT sau khi hoàn thành khóa học (Post-completion OPT): Bạn có thể đăng ký tham gia post-completion OPT sau khi hoàn thành việc học. Với chương trình này, bạn có thể làm việc bán thời gian (tối đa 20 giờ mỗi tuần) hoặc toàn thời gian.
Nếu bạn đã tham gia vào pre-completion OPT, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ khấu trừ vào thời gian post-completion OPT của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã tham gia 10 tháng pre-completion OPT, bạn sẽ chỉ đủ điều kiện nhận 2 tháng post-completion OPT.
 
Gia hạn cho OPT nhóm ngành STEM Trong trường hợp bằng cấp của bạn thuộc các nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), bạn có thể nộp đơn xin gia hạn 24 tháng cho chương trình post-completion OPT nếu như bạn:
 
 • Là sinh viên F-1 đã nhận bằng STEM có trong Danh sách chương trình bằng cấp STEM được chỉ định (Truy cập vào website của ICE để biết thêm chi tiết)
 • Được tuyển dụng bởi một chủ lao động đã đăng ký E-Verify (một trang web của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho phép các doanh nghiệp xác định tư cách hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ cho nhân viên của họ).
 • Nhận được sự cho phép để xin việc làm theo chương trình post-completion OPT dựa trên bằng cấp STEM của bạn.
Đăng ký chương trình OPT

Để tham gia chương trình OPT bạn phải:
 
 • Yêu cầu Nhân viên chính thức được bổ nhiệm bởi nhà trường (DSO) tại tổ chức giáo dục của bạn đề xuất chương trình OPT. DSO của bạn sẽ đưa ra đề xuất bằng cách xác nhận Mẫu I-20 (Chứng nhận Đủ điều kiện cho Tình trạng Sinh viên không di dân) và ký hiệu thích hợp trong Hệ thống Thông tin Sinh viên và Du khách trao đổi (SEVIS).
 • Nộp Mẫu I-765 (Đơn xin Cấp phép Làm việc cho USCIS) kèm theo phí và những giấy tờ cần thiết được yêu cầu trong đơn hướng dẫn.
 • Nếu bạn chuyển sang trường khác hoặc bắt đầu học một cấp học khác (ví dụ: bạn đã hoàn thành bằng cử nhân và đang bắt đầu chương trình thạc sĩ), quyền tham gia vào chương trình việc làm OPT của bạn sẽ tự động bị chấm dứt.
Thời gian nộp đơn
 
 • Pre-completion OPT: Phải đăng ký sau khi DSO của bạn nhập đề xuất OPT cho hồ sơ SEVIS của bạn. Có thể nộp đơn tối đa 90 ngày trước khi bạn hoàn thành một năm học, miễn là bạn không bắt đầu việc làm OPT cho đến khi bạn hoàn thành đầy đủ một năm học.
 • Post-completion OPT: Phải đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ khi DSO nhập đề xuất OPT cho hồ sơ SEVIS của bạn. Có thể nộp đơn tối đa 90 ngày trước khi hoàn thành chương trình bằng cấp của mình, nhưng không quá 60 ngày sau khi bạn hoàn thành chương trình học.
 • Gia hạn OPT cho nhóm ngành STEM: Phải đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ khi DSO nhập đề xuất OPT cho hồ sơ SEVIS của bạn. Có thể nộp đơn tối đa 90 ngày trước khi OPT hiện tại của bạn hết hạn.

Nguồn tham khảo: www.uscis.gov

Đăng ký tư vấn