Cao đẳng LaSalle (LaSalle College), tỉnh Quebec, Canada

Cao đẳng LaSalle (LaSalle College), tỉnh Quebec, Canada

Địa chỉ: Canada, Quebec, Montreal
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Bằng Diploma Cao đẳng (DEC) - Quản trị Kinh doanh (410D0)

Học phí: 13,722 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Bằng Cao đẳng (AEC) - Thiết kế thời trang (NTC1T)

Học phí: 1,820 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma Cao đẳng - Thiết kế Nội thất (ID1)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thiết kế Đồ họa (GDX)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thiế kế và Nghệ thuật Game (GAD3)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhiếp ảnh Kỹ thuật số (PHO)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Khoa học - Lập trình Game (BGP2)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - lập trình Game và Hình ảnh (VGP1)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng (AEC) - Hậu cần Vận tải (LCA5G)

Học phí: 18,162 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Thiết kế Thời trang (FD1)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Thiết kế Thời trang

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma Cao đẳng - Tiếp thị Thời trang (FM1)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng (AEC) - Giáo dục Mầm non (JEE0K)

Học phí: 12,140 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Diploma Cao đẳng (DEC) - Giáo dục Mầm non (322A0)

Học phí: 17,448 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghệ thuật Nấu ăn (CUL2)

Học phí: 33,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh dành cho Mục đích Học thuật

Học phí: 3,300 CAD
Thời gian đào tạo: 3 tháng